Der er brug for både biomasse og varmepumper

De Radikale har stillet et beslutningsforslag, der skal fremme brugen af varmepumper på bekostning af biomasse. Skovforeningen mener der er brug for både biomasse og varmepumper. Derfor har Træ til Energi skrevet til Energi-, forsynings- og klimaudvalget.

De Radikale stillede i foråret et beslutningsforslag (B 147) der skal fremme brugen af varmepumper og begrænse udbygningen af biomassekedler på de decentrale værker. De ønsker altså varmepumper på bekostning af biomasse.

Skovforeningen mener at det er en ensidig tankegang – der vil blive brug for både biomasse og varmepumper i omstillingen til et fossilfrit samfund.

Store varmepumper kan ikke udjævne elforbruget

En ny rapport fra Energistyrelsen slår fast at store varmepumper er dårlige til at udjævne vindmøllestrøm. De kan ikke slukkes når det ikke blæser, men skal fortløbende have strøm andet sted fra. Tilmed har varmepumperne brug for en god varmekilde for at være effektive og give forbrugeren billigere varme.

Analysen fra energistyrelsen slår også fast at en kombination af biomassekedel og varmepumpe kan være en attraktiv mulighed.

Fortsat vigtigt at udbygge biomasseproduktionen

Dansk biomasse er både bæredygtigt og klimavenligt og det vil være muligt at fordoble produktionen af energitræ uden at det begrænser skovenes produktion af gavntræ eller påvirker biodiversiteten.

Derfor bør det ikke være et politisk mål at begrænse brugen af biomasse, som beslutningsforslaget lægger op til. Biomassen har en nøglerolle i den grønne omstilling på både kort og lang sigt. I den kommende periode er der brug for at markedet for træbiomasse udvikles, så biomasseressourcen er til rådighed for samfundets stigende behov for grøn procesenergi og flydende biobrændsler til transportsektoren.

Skovforeningen skriver til Energi-, forsynings- og klimaudvalget

Derfor har Skovforeningen sammen med HedeDanmark og Skovdyrkerne i regi af Træ til Energi skrevet til Energi-, forsynings- og klimaudvalget, som skal behandle beslutningsforslaget fra De Radikale.

Vi anbefaler udvalget at:

  • Udnytte endnu mere spildvarme fra industrierne end i dag. Her har varmepumperne deres store berettigelse, og her kan kunderne få en lavere varmepris.
  • Udvide produktionen og forbruget af dansk bæredygtig biomasse i den decentrale kraftvarmesektor til en 100% fossilfri fremtid.
  • Hold tempoet oppe i omstillingen af virksomhedernes procesenergi til biomasse – så bliver varmepumperne dobbelt grønne.