Der mangler skovaftryk i EU’s Landbrugspolitik

Dansk Skovforening har indsendt høringssvar til det danske forslag om implementering af landbrugspolitikken. Vi mener, der mangler nogle ordninger for skov.

EU genforhandler den fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy også kaldet CAP) – herunder behandles flere af kompensationsordningerne for tiltag i skov. Den nye landbrugspolitik forventes at træde i kraft 1. januar 2023 og gælde frem til 2028. I første omgang skal Danmark sende deres forslag en CAP-strategi – og dermed oversigt over de danske ordninger – ind inden udgangen af 2021.

Forslaget har netop været i høring. Læs udkastet til CAP-strategien og læs Dansk Skovforenings høringssvar.

Forslag til nye ordninger i skov

Dansk Skovforening har kommenteret med ændringer til de eksisterende ordninger for privat skovrejsning og skov med biodiversitetsformål. Vi er ydermere kommet med forslag til en række nye ordninger, der bør være mulighed for at åbne under den nye programperiode. Det drejer sig om:

  • Grøn driftsplan
  • Opgørelse af kulstof i skov
  • Rådgivning til skovejere
  • Kompensation for at efterlade dødt ved
  • Udvidelse af ordningen for skov med biodiversitetsformål
  • Digitalisering i skovbruget
  • Udvikling på anvendelse af restprodukter fra skoven

Du kan læse nærmere om de enkelte forslag i vores høringssvar.