Det grå egern skal stoppes

Skovforeningen beder om forbud mod indførsel og privat dyrehold af det nordamerikanske grå egern - inden denne invasive dyreart ødelægger skovene i Danmark som det er sket i England og Italien. Læs lederen fra Skoven 3/06.

Der er endnu ingen grå egern i de danske skove. Heldigvis. Det er nu chancen er der for at imødegå denne trussel.

I Skoven 2/06 fortalte vi hvordan det grå egern fra Nordamerika har lavet store skader på skovene i England og Italien. Egernet gnaver bark på de fleste betydende skovtræer, det er aggressivt over for mange dyr, og det udkonkurrerer vores eget røde egern.

Og værre endnu: Når først det grå egern har etableret sig i et område, er det næsten umuligt at udrydde det. Det kan måske holdes nede ved en bekæmpelse der skal ske hvert år. Men før eller siden vil bestanden øges fordi dyret ingen væsentlige naturlige fjender har i Europa.

Når det sker, vil bekæmpelse af det grå egern være særdeles bekostelig. Og skaderne på skovene vil være betydelige.

Ud over England er det grå egern også etableret i det nordlige Italien, og her breder det sig nu hastigt hvert år. I Piemonte og Po-dalen er bestanden af det røde egern samtidig reduceret til ¼.

Italien har oven i købet også fået et følelsesmæssigt problem med bekæmpelsen: De grå egern er nemlig søde. De har store brune øjne, de er ikke ret sky, og de færdes mere på jorden end de røde egern. Børn kan fodre grå egern i parker hvor dyrene bliver næsten håndtamme.

Derfor har italienske dyreværnsfolk fået stoppet en intensiv bekæmpelse af egernet. Medierne omtalte bekæmpelsen som “mord på Chip og Chap”.

På langt sigt kan egernet brede sig gennem Europa og indvandre til Danmark af sig selv. Men en hurtigere og mere sandsynlig indvandringsvej er at egernet indføres som kæledyr eller sættes ud i dyreparker. Det kan ske når som helst.

Ganske vist må egernet ikke sættes ud i naturen, men der vil altid undslippe dyr fra fangenskab. Og herfra kan denne invasive dyreart forrette store skader på Danmarks natur.

Så det er nu egernet skal stoppes, inden det etablerer sig i vores skove.

Derfor opfordrer Skovforeningen politikerne til at forbyde indførsel og privat dyrehold af det grå egern – mens tid er.

Læs mere om både det grå og det røde egern i Søren Fodgaards artikler fra Skoven 2/06 (PDF-fil).