Det kan blive svært at nå at søge om tilskud til skovrejsning i år

Ansøgningsrunden til skovrejsningstilskud åbner den 22. juli 2019. Det kan blive svært for nogle ejere, at nå at få deres ansøgning om tilskud til skovrejsning indsendt inden fristen den 20. september 2019.

Tilskudsordningen til skovrejsning er overgået fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen ved årsskiftet, og med skiftet er der også ændret i praksis på særligt et område – høring af kommuner og museer. Fremadrettet er det ansøger selv, der skal indhente svarene, og disse skal vedlægges ansøgningen. Udfordringen er, at der skal indhentes høringssvar inden for 2 måneder, og det endda hen over dele af sommerferien.  Dansk Skovforening har i flere omgang påpeget det uhensigtsmæssige i at ansøger med kort frist selv skal indhente høringssvar fra kommuner og museer senest i vores høringssvar til bekendtgørelsen.

Landbrugsstyrelsen har den 18. juli lagt vejledningen på deres hjemmeside, hvor det også bliver muligt at finde bekendtgørelsen. I tilskudsguiden er det ligeledes muligt at finde et standardbrev, som kan sendes til kommune og museum. Det fremgår af vejledningen, at der skal ligge en endelig afgørelse fra kommune og museer med ansøgningen, så prioriter udsendelse af høringsbreve højt.