Din skov bidrager også til FN’s verdensmål

Dansk Skovforening har lanceret en kampagne hvor vi synliggør skovenes og skovbrugets bidrag til FN’s verdensmål. Vi vil samtidig – som et medlemstilbud – give dig mulighed for at arbejde med FN´s verdensmål på din ejendom. Derved tilføres merværdi til den enkelte skov og dig som skovejer.

Skovbrugets bidrag til verdensmålene kan blive en efterspurgt handelsparameter og en del af skovenes kommunikation med omverdenen.

Skovbrugets bidrag til verdensmålene kan blive en efterspurgt handelsparameter og en del af skovenes kommunikation med omverdenen.

FN har fastsat 17 konkrete mål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Målene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og en mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene anerkender skovenes positive bidrag til en bæredygtig udvikling gennem en aktiv brug af naturressourcen. Verdensmålene viser verdens behov og bidrager med ideer og visioner for måden at bruge skovene på.

Gennem de værktøjer, som verdensmålene også stiller til rådighed, er det muligt at identificere sammenhæng mellem bæredygtigt skovbrug og de verdensmål, der mere indirekte refererer til skovbrug, fx fremme af sundhed, trivsel og uddannelse. Med verdensmålene som fælles forståelsesramme kan skoven indlede nye samarbejder og fælles værdiskabende projekter med mennesker, virksomheder og organisationer, som vi ikke traditionelt har arbejdet sammen med.

Skovsektoren står over for flere grundlæggende forandringer, der vil omdanne og udfordre det hidtidige skovbrug. Forandringerne knytter sig til fem samfundsmæssige og miljømæssige megatrends:

  • Et ikke bæredygtigt forbrug – fx hvordan optimerer vi brugen af ressourcerne og øger den bæredygtige træproduktion?
  • Urbanisering – fx hvordan tiltrækker skovbrugssektoren kvalificeret arbejdskraft, og hvordan sikres en forståelse for skovens multifunktionelle rolle for en bæredygtig udvikling?
  • Ændret klima – fx hvordan kan/skal vi dyrke skoven i fremtiden?
  • Kvaliteten og kvantiteten af arbejdet – fx hvordan håndterer skovbrugssektoren sæsonarbejde?
  • Polarisering – fx hvordan sikres en fornuftig dialog mellem skovbrugssektoren og det omgivende samfund?

Ny kampagne om skovenes bidrag

Dansk Skovforening har netop lanceret en kampagne, hvor vi synliggør skovenes og skovbrugets bidrag til FN’s verdensmål. På vores kampagneside på hjemmesiden, ”Skov bidrager til FN’s verdensmål”, kan du læse mere om de forskellige verdensmål, og om hvordan skovbruget bidrager til at opfylde målene.

Vi vil samtidig – som et medlemstilbud – give dig mulighed for at arbejde med FN´s verdensmål på din ejendom. Det gør vi, fordi vi tror på, at data om hvordan din virksomhed bidrager til verdensmålene kan blive en efterspurgt handelsparameter, et værktøj til at rekruttere nye medarbejdere og en naturlig del af skovens kommunikation med omverdenen.

Samtidig skal kampagnen gøre skovenes bidrag synlig over for omverdenen og beslutningstagere. Derved tilføres merværdi til den enkelte skov og ikke mindst dig som skovejer.

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut senere på året til to workshops om skovejernes muligheder for at arbejde med verdensmålene på skovniveau.

Se kampagnesiden “Skov bidrager til FN’s verdensmål” og læs om en skovejers erfaringer med at arbejde med verdensmål på side 42 i Skoven 2, 2021.