Dokumentation af bæredygtig skovdrift bliver et lovkrav

Det vil formentlig snart blive et krav at man skal dokumentere at træbiomasse fra skovene er dyrket bæredygtigt. Det kan fx ske gennem en skovcertificering. Læs lederen fra Skoven 9, 2020.

I flere og flere sammenhænge oplever skovejerne krav om at kunne dokumentere at skovene drives bæredygtigt.

Helt aktuelt sker det i forhandlingerne i Folketinget om energisektorens bidrag til klimahandlingsplanen. Partiernes energiordførere drøfter blandt andet implementeringen af EU’s direktiv for vedvarende energi og de tilhørende bæredygtighedskrav til skovdriften. Direktivet kræver at træbiomasse fra skove både lever op til krav om en bæredygtig skovdrift og til krav om klimabæredygtighed. Det sidste handler om skovenes kulstoflagre og det nationale klimaregnskab i forhold til Paris-aftalen.

Vi forventer at energiminister Dan Jørgensen om kort tid vil offentliggøre nye lovkrav om bæredygtighed for træbiomasse til energi. Det bliver et sæt regler for træ fra skovene, og regelsættet vil dermed supplere de krav om dokumentation for bæredygtighed ved offentlige indkøb af træ og træprodukter, som blev indført i 2014.

Allerede nu er yderligere dokumentationskrav på vej. EU har vedtaget en forordning om bæredygtig finansiering og arbejder på en tilhørende vejledning til finanssektoren. Den vejledning vil også indeholde krav for at skove kan opnå en anerkendelse om bæredygtighed.

Dansk Skovforening gør dokumentation muligt

Allerede i 1999 var Dansk Skovforening med til at udvikle den danske PEFC-ordning, som er en af de to internationalt anerkendte ordninger til skovcertificering. Vi har løbende bidraget til, at ordningen opdateres og hele tiden er tidssvarende. Dermed kan PEFC anvendes de steder, hvor der stilles krav om at skovejerne skal dokumentere en bæredygtig skovdrift.

På den måde har vi sikret, at PEFC er anerkendt i den offentlige indkøbspolitik for bæredygtigt træ og i den gældende brancheaftale for biomasse til energisektoren. PEFC kan også anvendes som dokumentationsgrundlag, når der kommer lovkrav til energisektorens anvendelse af træbiomasse.

Dansk Skovforening anbefaler derfor de skovejere der ikke allerede er PEFC-certificeret at nøje overveje at lade sig certificere.

I nogle sammenhænge kan en arealcertificering være en stor mundfuld for en skovejer, og der kan være flere årsager til, at de eksisterede ordninger til skovcertificering ikke passer ind. Derfor er det vigtigt, at der forsat er mulighed for at dokumentere bæredygtig skovdrift på andre måder end gennem en certificering. Det er en vigtig politisk opgave, som vi vil arbejde for i de kommende uger.