Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger

Ændring af ejendomsvurderingsloven fremrykker klagemuligheder over historiske ejendomsvurderinger foretaget i perioden 2013-2020.

Fra i dag vil flere tidligere eller nuværende ejere af landbrugs- og skovejendomme modtage brev fra Vurderingsstyrelsen med åbning af klageadgangen for historiske vurderinger. Det er en følge af, at Folketinget den 21. december 2020 vedtog en ændring af ejendomsvurderingsloven.

I 2013 blev de offentlige vurderinger suspenderet, og det har de været frem til 2020. Det betyder, at Vurderingsstyrelsen som udgangspunkt har videreført vurderingerne fra 2011/2012 i perioden 2013-2020, med mindre der er blevet foretaget omvurdering af ejendomme. Det er disse fastfrosne vurderinger, det nu bliver muligt at påklage.

Sådan agerer du

De begynder at sende breve ud til tidligere eller nuværende ejere af landbrugs- og skovejendomme fra i dag tirsdag den 27. april 2021. Du kan først påklage din vurdering, når du modtager brevet med åbningen af klageadgangen for den specifikke ejendom. Du kan finde et eksempel på brevet her. Har du flere ejendomme, kan du således forvente at modtage et brev for hver separate ejendom.

Alle modtagere vil ikke modtage brevene samme dag, da brevene udsendes på forskellige tidspunkter for henholdsvis rene erhvervsejendomme og for andre typer af blandede bolig- og erhvervsejendomme.

Klagefristen er 90 dage, fra den dato du modtager brevet og du skal sende en separat klage til Skatteankestyrelsen for hver ejendomsvurdering, du mener, der skal ændres.

vurdst.dk kan du læse nærmere information om den fremskudte klageadgang for land- og skovbrugsejendomme.

Hvornår giver det mening at klage?

Dansk Skovforening kan yde rådgivning og hjælpe dig med at vurdere, om det er relevant at udnytte denne klageadgang for skoven nu.

Det er ikke muligt at give en generelt dækkende anbefaling, da det er de konkrete forhold på ejendommen, som vil være afgørende for, om du ønsker at påklage de historiske vurderinger.

Hvis du ikke udnytter denne klagemulighed, mister du ikke muligheden for at klage over de historiske vurderinger for perioden 2013-2020, når de nye ejendomsvurderinger bliver foretaget fra denne sommer og frem (forventeligt).