Du kan stadig nå at søge ordningen for privat skovrejsning

Årets ansøgningsrunde for tilskud til privat skovrejsning lukker 30. september 2020. Tilladelser kan ekstraordinært eftersendes frem til og med 31. oktober 2020. Det er altså vigtigt, at du får sendt din ansøgning inden den 30. september.

Vær ligeledes opmærksom på, at der er et servicevindue den 30. september. om eftermiddagen, så sørg for at sende ansøgningen inden klokken 15.

Tilladelser fra myndigheder kan eftersendes frem til 31. oktober

Ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning åbnede i år 1. juli og lukker onsdag den 30. september 2020. Det er et krav til ansøgningen, at de nødvendige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder til at gennemføre projektet er indhentet.

Det har været svært at få de fornødne svar fra eksempelvis kommunen, hvorfor Landbrugsstyrelsen har indvilliget i at give en ekstra måned, hvor det er muligt at eftersende svar og godkendelser fra offentlige myndigheder.

Procedure for indsendelse

Proceduren for indsendelse er nærmere beskrevet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Kort fortalt skal ansøgningen indsendes senest den 30.9 vedhæftet dokumentation for at de relevante myndigheder er ansøgt om de fornødne svar.  Det indkomne svar fra myndighederne skal derefter indsendes på mail til Landbrugsstyrelsen inden den 31. oktober.

Der er endnu ikke søgt til den fulde pulje

Der er afsat 70 mio. kr. i puljen til årets ansøgningsrunde, og der er endnu ikke ansøgt for det fulde beløb, så Landbrugsstyrelsen håber på, at der kommer flere ansøgninger de kommende dage op til ansøgningsfristen.