Efter lang tids adgangsdebat: Miljøministeriet bevilliger penge til nye skovskilte

Dansk Skovforening har længe over for myndighederne gjort opmærksom på, at der er behov for ny og bedre kommunikation af adgangsreglerne i privat skov. Nu har Miljøministeriet endelig sat en pose penge af til en ny skilteordning, og det bifalder Dansk Skovforening – vi håber dog også på at se andre, nye tiltag omkring adgangsinformation.

 

0,5 millioner kroner. Det er størrelsen på den pulje penge, Miljøministeriet netop har afsat til at forny skiltekonceptet i private danske skove.

Pengene skal bruges på at opdatere skiltekonceptet og til optryk af nye skilte, som derefter kan formidles til skovejere gennem Dansk Skovforening. Ordningen skal medvirke til at sikre en ensartet skiltning og mindske brugen af mindre hensigtsmæssig skiltning. Ordningen forlænger dermed den skilteordning, der blev etableret i 1969 som modydelse for etablering af den almindelige adgang til de private skove, og som har stået til at udløbe i løbet af i år.

Udmeldingen fra ministeriet har ellers tidligere været, at der ikke var penge at finde til ny kommunikation af adgangsreglerne i private danske skove. Dansk Skovforening har over for ministeriet gentagne gange siden sidste år understreget behovet for udvikling af et nyt, moderniseret koncept for oplysning om adgangsreglerne som afløsning for skilteordningen, da de nuværende grønne skovskilte er lavet før både QR- kodens og mobiltelefonens opfindelse.

Hidtil har Miljøministeren dog afvist at sætte økonomiske midler af til oplysende kampagner om god adfærd i naturen eller adgangsreglerne, herunder til fornyelse af den nuværende skilteordning i de private skove, der i dag er det eneste offentlige bidrag til oplysning om reglerne forbundet med den offentlige adgang til private skove.

Det udgangspunkt er dog nu blevet ændret efter den seneste tids store fokus på adgangsforhold i naturen – bl.a. i forbindelse med lovgennemgangen på ministeriets område, der blandt andet har kigget på adgangsforhold i naturen. Her har der været bred opbakning blandt alle interessenter til at sikre kommunikation, information og kampagner, der fremmer viden om regler og god adfærd i naturen, præcis som Dansk Skovforening længe har efterspurgt hos ministeriet.

I Dansk Skovforening er vi begejstrede for den nye udmelding om en pulje til nye skilte, og vi har straks kastet os over arbejdet med at komme med input til en moderniseret skilteordning.

Vi glæder os dog også til at se, hvilke andre vigtige kommunikationstiltag der kan komme i den nærmeste fremtid, bl.a. i forbindelse med det videre arbejde omkring lovgennemgang på adgangsområdet, der stadig er i gang.

Undersøgelse viser tydeligt behov

Behovet for relevant og effektiv kommunikation og skiltning til brugerne i naturen bliver underbygget af den befolkningsundersøgelse, som Norstat gennemførte for Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer i november 2021. Her er ca. 1000 repræsentativt udvalgte danskere blandt andet blevet spurgt om, hvorvidt der er tilstrækkelig oplysning om adgangsreglerne.

Lige over halvdelen af de adspurgte – 56 procent – svarer, at de ikke mener, at der nok oplysning om reglerne for at færdes i skovene eller andre steder i naturen.

Kun 21 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer ja til, at der er nok oplysning.