Efter massive forsinkelser: Landbrugsstyrelsen lover bod og bedring

Behandling af skovordningssager har været præget af store forsinkelser de seneste år, men nu ser der ud til at være lys for enden af tunnelen: Landbrugsstyrelsen melder, at de sidste tilsagnssager for 2021 vil være behandlet inden udgangen af marts, og at de vil samarbejde med Dansk Skovforening for at undgå fremtidige problemer.

Det er efterhånden en velkendt problemstilling for skovbruget: Der har været massive forsinkelser på behandling af skovsager, siden ordningerne med tilskud til privat skovrejsning og tilskud til skov med biodiversitetsformål blev overdraget fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen i 2019.

Og det gælder både tilsagnssager og udbetalingssager under ordningerne. For tilsagnssager under skovrejsningsordningen har sagsbehandlingstiden for 2020-ansøgningsrunden været på ca. 140 dage, og udbetalingssagerne er endnu ikke afsluttet.

For sagsbehandling af ordningen for skov med biodiversitetsformål var den samlede sagsbehandlingstid på tilsagnssager i ansøgningsrunden ca. 305 dage, og heller ikke her er alle udbetalingssager for 2020-runden afgjort endnu.

Problemet er også fortsat i sagsbehandlingen af 2021-runden for privat skovrejsning: Størstedelen af tilsagnssagerne skulle have været behandlet inden udgangen af 2021, men den 15. marts 2022 var der stadig kun givet tilsagn til lige godt 50 procent af sagerne om privat skovrejsning.

Tilsagn på vej

Siden problemerne med sagsbehandlingen begyndte, har Dansk Skovforening løbende været i dialog med Landbrugsstyrelsen omkring den utilfredsstillende lange sagsbehandlingstid, der betyder store problemer for skovejere og skovbrugskonsulenter.

Og nu ser der endelig ud til at være lys for enden af tunnelen: Landbrugsstyrelsen har netop meldt ud, at de resterende sager under ordningen for privat skovrejsning 2021 vil modtage tilsagn eller afslag inden månedens udgang.

Vi har kigget hinanden i øjnene på, at så godt som alle – og helst alle – tilsagnssager skal være færdigbehandlet ved månedens udgang. Udbetalingerne kommer desværre til at tage lidt længere, siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Jeg kan oplyse, at vi har sendt 215 tilsagn om privat skovrejsning. Vi forventer, at langt hovedparten af de resterende 166 ansøgninger om tilsagn er behandlet inden udgangen af marts måned. Vi har desværre i år været nødsaget til at anmode om supplerende oplysninger i hovedparten af sagerne, hvilket har forsinket sagsbehandlingen, fortæller Landbrugsstyrelsens direktør, Lars Gregersen.

Forsinkelserne i denne ansøgningsrunde skyldes ifølge styrelsen, at de har sendt høringsbreve ud i flertallet af sagerne, og de mange høringer har betydet, at mange ansøgninger stadig er aktive. Hvis du har søgt tilskud til privat skovrejsning i 2021, skal du derfor også være opmærksom på, om du har modtaget et høringsbrev fra Landbrugsstyrelsen i Tast selv, der kan skyldes, at styrelsen vurderer, at de ikke har tilstrækkelige oplysninger til at kunne give tilsagn.

Landbrugsstyrelsen arbejder desuden på at komme i bund med bunken af udbetalingssager fra 2020, der stadig venter på at blive behandlet. Her melder Landbrugsstyrelsen, at sagsbehandlingen er yderligere forsinket. Hvis du har søgt udbetaling af tilskud i løbet af 2021 eller før, kan du forvente at få dit tilskud udbetalt senest 1. maj 2022. Dog tager styrelsen forbehold for sager, hvor særlige forhold gør, at udbetalingen forsinkes.

Med hensyn til sagsbehandlingen af udbetalingsanmodningerne om privat skovrejsning har vi her de seneste uger udbetalt i 59 sager. Vi har endnu 277 udbetalingssager modtaget før 1. januar 2022 i sagsbehandling. Vi forventer, at en meget stor del af disse sager er færdigbehandlet inden 1. maj, men der vil være nogle komplicerede sager, hvor vi fx skal reducere i støtten, som vi ikke kan nå at færdigbehandle inden 1. maj, siger Lars Gregersen.

Hvis du søger om udbetaling af dit tilskud i 2022, kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til 180 dage, oplyser styrelsen.

Komme problemerne til livs

Ifølge Landbrugsstyrelsen skyldes de store forsinkelser siden 2020 bl.a. it-udfordringer. I 2022 forventer styrelsen at implementere et nyt sagsbehandlingssystem, som gør, at de efterfølgende vil kunne leve op til målsætningerne for sagsbehandlingen. Desuden vil Landbrugsstyrelsen forenkle den nuværende komplicerede ordning med tilskud til skov med biodiversitetsformål for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Dansk Skovforening har senest holdt møde med Landbrugsstyrelsen i begyndelsen af ugen, hvor udfordringerne med behandlinger af skovsager er blevet vendt.

Vi har aftalt, at Dansk Skovforening og Landbrugsstyrelsen indgår i en tæt dialog om, hvordan ansøgningsprocessen forbedres, så vi forhåbentlig kan få høvlet de knaster væk, der har givet anledning til forsinkelserne, siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Lars Gregersen deler den opfattelse:

Jeg er opmærksom på, at det giver problemer for nogle ansøgere, at de først nu får svar på deres ansøgninger om tilsagn, så jeg håber, at vi til næste år i dialog med Dansk Skovforening kan tilrettelægge ordningen, så vi i langt mindre grad skal anmode om supplerende oplysninger i sagerne, siger han.

Der er ingen tvivl om, at vi har arbejdet længe og vedholdende i forhold til Landbrugsstyrelsen, og jeg ser meget frem til, at vi nu kan gå ind i en dybere dialog med såvel Dansk Skovforenings medlemmer som med Landbrugsstyrelsens folk i Tønder, så vi forhåbentlig kan sikre en effektiv ordning, til gavn for både medlemmer og skovrejsning i Danmark, siger erhvervspolitisk chef, Tanja Blindbæk Olsen.