Efterlysning: Flere deltagere til regnskabsoversigten

Skovforeningen efterlyser flere deltagere til regnskabsoversigten for 2009 for at gøre vores økonomiværktøj endnu bedre.

Skovforeningen efterlyser flere deltagere til regnskabsoversigten

Skovforeningen udarbejder hvert år regnskabsoversigter for dansk privatskovbrug. Det er et uundværligt arbejdsredskab for vores politiske arbejde, og det giver alle skovejere et sammenligningsgrundlag. Jo flere der deltager, jo bedre et værktøj får vi. Vi efterlyser derfor flere deltagere.

Hvorfor har vi brug forregnskabsoversigten?

Regnskabsoversigten tjener som dokumentation for privatskovbrugets erhvervsvilkår over for myndigheder, andre interessegrupper samt erhvervsliv og befolkning i bred forstand. Uden dette værktøj vil mange af Skovforeningens argumenter i debatten om centrale skovpolitiske spørgsmål miste deres udsagnskraft. Regnskabsoversigten er derfor helt afgørende for vores politiske arbejde.

Hvad kan regnskabsoversigten gøre for dig?

Alle deltagere modtager et eksemplar af regnskabsoversigten gratis samt en specialudgave af oversigten som ikke er til salg. I specialudgaven kan regnskabstal fra hver enkelt deltagende skov ses, dog er alle skove anonymiseret ved et brugernummer.

Regnskabsoversigten er derfor et godt værktøj til at vurdere og sammenligne skovdriftens økonomiske resultater – både for skovejer og skovadministration. Regnskabsoversigten præsenterer skovens regnskabstal i kroner pr. hektar så det er let at sammenligne skovens resultat med resultater fra andre ejendomme.

Hvor lang tid tager det?

Med skovens årsregnskab, hugststatistik og en arealopgørelse ved hånden kan indberetningen klares på godt 30 minutter. Der må dog  der påregnes lidt ekstra tid ved den første indberetning.

Hvordan kommer du med?

Du kan deltage enten via den elektroniske indberetning eller ved at udfylde et blankt skema.

Hvis du har deltaget før, vil dine tidligere oplysninger være fortrykt. Du skal blot bruge din tilsendte adgangskode.

Hvis du ønsker at deltage i regnskabsoversigten eller du har glemt dit login, kan du henvende dig til Darja Andrejevna Poleshuk, kdap@skovforeningen.dk eller Tanja Blindbæk Olsen, to@skovforeningen.dk.

Indberetningen skal helst ske inden fredag den 9. juli 2010.