Efterlysning: Medlem til deltagelse i følgegruppe om mårhund

Mårhunden er en stærkt uønsket invasiv art som det seneste år er blevet konstateret i stadig stigende omfang i det vestlige Jylland, og på det seneste også i det sydlige Jylland. Det er tillige konstateret, at den er ynglende her i landet.

Skov- og Naturstyrelsen vil udarbejde en indsatsplan mod mårhund. Målet er at planen sendes i høring primo 2010 for hurtigst muligt at sætte en målrettet bekæmpelse i gang i Danmark.

Skovforeningen er blevet inviteret til at deltage i følgegruppen til udarbejdelse af indsatsplanen – og sender hermed invitationen videre til vores medlemmer. Vi leder efter et medlem med interesse for sagen og som meget gerne må være berørt af problemer med mårhunden.

Vi beder om tilbagemelding fra interesserede hurtigst muligt.