Efterlysning: Repræsentanter til vandråd

Dansk Skovforening efterlyste den 14. oktober repræsentanter til de kommende vandråd. Tak til de af jer der allerede har meldt jer til kampen for skovejernes interesser. Det er meget værdsat.

Vi mangler dog fortsat at få besat poster i flere regionale vandråd. Kun ved at være tilstede kan skovbrugets interesser blive hørt.

Vi mangler konkret repræsentanter til vandråd dækkende følgende hovedvandoplande:

  • 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
  • 1.3 Mariager Fjord
  • 1.6 Djursland
  • 1.7 Århus Bugt
  • 1.8 Ringkøbing Fjord
  • 1.10 Vadehavet
  • 1.12 Lillebælt/Fyn
  • 2.1 Kalundborg
  • 2.3 Øresund
  • 2.6 Østersøen

Afgrænsningen af de enkelte hovedvandoplande kan ses på Miljøstyrelsens kort (PDF-fil).

Vandrådene skal efter bekendtgørelsen om vandråd m.m. senest være oprettet den 2. december og mange af rådene har efterlyst indstillinger. Så er du interesseret, skal du hurtigst muligt kontakte Ingelise Andersen på ia@skovforeningen.dk i Dansk Skovforening med angivelse af hvilket hovendvandopland, du er interesseret i at deltage i.

Se status for indstillede repræsentanter for Dansk Skovforening i vandrådene.