Ejendomsvurderingen 2006

SKAT har nu fremsendt indberetningsskemaerne til brug ved fastsættelsen af den offentlige vurdering.

Udfyldelse af indberetningsskemaerne

SKAT har nu fremsendt indberetningsskemaerne til brug ved fastsættelsen af den offentlige vurdering for selvstændigt vurderede skovejendomme. Der er ikke ændringer i forhold til forrige indberetning. Som skovejerskal manaltidvære omhyggelig med udfyldelsen af skemaet, dadette danner udgangspunkt for myndighedernes værdiansættelse.

Man bør især ved angivelsen af boniteter og omdriftsaldre være grundig, da dette typisk kan få en stor indflydelse på ansættelserne.

Hvis der på ejendommen er skovbryn, krat eller urørt skov, som ikke er underforstlig drift, bør disse arealer anføres i rubrikkerne henholdsvis “Lyst- og værnskov”eller “Krat og urørt skov”. Arealerne vil herefter blive ansat til en lavere værdi, da sådanne arealer typisk ikke giver indtægterfra egentlig skovdrift.

Hvis der – f.eks. på grund af stormfald – er en reduceret bevoksningskvotient, bør dette anføres i skemaet, da dette kan få betydning for ejendomsværdien. En lavere bevoksningskvotient har imidlertid ingen betydning for grundværdien.

Tilsvarende vil eventuelle merværdier i form af jagt, juletræer og pyntegrønt ikke få indflydelse på grundværdien.

Ejeren afgiver oplysningerne under strafansvar.

Mere information

Du kan finde mere information i vurderingsvejledningen på www.skat.dk :

Afsnit B.3.4. (ejendomsværdi for skovejendomme)

Grundværdi for skovejendomme