Ekskursion og møde i Fynske Skovkreds 17. april 2018

På mødet drøftes blandt andet ændringerne i stormfaldsloven, det nationale skovprogram og vandplanlægningen. Efter mødet er der ekskursion på Ørbæklunde. Alle er velkomne.

Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds og efterfølgende ekskursion på Ørbæklunde den 17. april 2018 klokken 12.30 til 16.00. Alle er velkomne.

Program for dagen

 • 12.30 Skovkredsmøde – afholdes på Ørbæklunde, Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk.
 • 14.00 Ekskursion i nærliggende skov.
 • 16.00 Mødet forventes afsluttet.

Skovkredsmøde

Dagsorden:

 1. Orientering om ændringerne i stormfaldsloven.
 2. Det nationale skovprogram.
 3. Kort orientering om Skovens dag.
 4. Vandplanlægningen – opfølgning på vandrådsarbejdet og næste skridt i vandplanlægningen
 5. Hvilket billede tegner vores statistik ”Private Skoves Økonomi 2016” af skovbrugets økonomi og kan vi forbedre statistikken?
 6. Regler for skiltning og publikumsadgang ved jagt, herunder forskellene ved drivjagt/trykjagt og purch.
 7. Nyt fra repræsentanten i Naturrådet.
 8. Eventuelt – herunder næste møde.

Tanja Olsen og Christian Jürgensen fra Skovforeningen vil orientere om punkterne 1-5.
Susanne Frederiksen vil orientere om punkt 6.
Anders Ulrik vil orientere om punkt 7.

Ekskursion på Ørbæklunde

Vi vil på denne korte ekskursion se på udvisning/tynding i kulturer af eg, bøg og ær i forskellige aldre.
Vi vil til fods besigtige skovparcellerne, hvor vi forhåbentlig vil få en god debat omkring vores udvisningsstrategier.

Til stede vil være Leif Lauritsen fra Hede Danmark, som inden for de sidste 18 år blandt andet har bistået ejer i træartsvalg og salg af nogle af skovdistriktets træprodukter.

Drikkevarer og lokale sørger Ørbæklunde for, hvorfor tilbagemelding om deltagelse i mødet ønskes.

Tilmelding til ia@skovforeningen.dk senest 11. april 2018.