Ekskursion og møde i Nord- og Midtsjællands Skovkreds 8. februar 2011

Skovforeningen inviterer til ekskursion på Merløsegaard og møde i Nord- og Midtsjællands Skovkreds tirsdag 8. februar 2011. Alle Skovforeningens medlemmer er velkomne.

Skovforeningen inviterer til ekskursion og møde i Nord- og Midtsjællands Skovkreds tirsdag den 8. februar 2011.

Alle Skovforeningens medlemmer er velkomne.

Ekskursion

Mødested: Merløsegaard, Stibjærgvej 34, 4370 Store Merløse.

Mødetid: kl. 13.00.

Emner i skoven:

  • Flisoparbejdning
  • Metodevalg
  • Økonomi

Møde

Efterfølgende holdes kaffemøde på Merløsegaard Konferencecenter med orientering fra Skovforeningen. Blandt andet om:

  • Arbejdet i regeringens skovpolitiske udvalg som afrapporterer i marts 2011.
  • Natura 2000- og vandplanerne der er i høring i øjeblikket.
  • Den nye Naturstyrelse.
  • Skovforeningens forslag til revision af PEFCs skovstandard.
  • Input til temadagen om skovsektorens uddannelsesbehov.
  • Skovens Dag 2011.

Kaffe og kage serveres for kuvertpris på kr. 40 som betales på stedet.