Ekskursion og møde i Storstrøms Skovkreds 20. september 2016

Skovforeningen inviterer til møde i Storstrøms Skovkreds med ekskursion om urørt skov. Alle medlemmer er velkomne.

Skovforeningen inviterer til ekskursion og skovkredsmøde i Storstrøms Skovkreds tirsdag den 20. september 2016 klokken 13.00 – 16.30.
Alle medlemmer er velkomne.

Skovkredsmødet  på adressen: Herlufsholms Allé 170, 4700 Næstved (skolens festsal).

Efter skovkredsmødet er der ekskursion på Herlufsholm med temaet: Urørt skov.

Dagsorden for skovkredsmødet

  1. Regeringen på vej med nyt nationalt skovprogram – hvad bliver indholdet?
  2. Nye udfordringer med mountain bikes i skovene – hvad gør Skovforeningen.
  3. Præsentation af Skovforeningens forslag til en Due Diligence-ordning under EU’s Tømmerforordning
  4. Forventede ændringer til stormfaldsordningen
  5. Valg af formand
  6. Næste møde

Der bliver serveret kaffe og kage til en pris af 50 kr. pr. person – afregnes individuelt.

Ekskursion

Efter skovkredsmødet er der ekskursion på Herlufsholm med temaet urørt skov.