Ekskursion og skovkredsmøde i Sjællandske Skovkreds 4. oktober 2018

Dansk Skovforening inviterer til ekskursion og skovkredsmøde i Sjællandske Skovkreds torsdag den 4. oktober 2018 klokken 13.00  til ca. 16.00.

Alle er velkomne.

Tema for ekskursionen: Hvor kommer træerne fra?

Mødested: Mosemark Skov, P-plads ved Løserupvej 8, Tuse Næs, 4300 Holbæk.

Ekskursionsleder: Frøforvalter Henrik Gade Knudsen, Naturstyrelsen.

Mosemark Skov på Tuse Næs er etableret i 1992 og består af mange forskellige træer og buske alle plantet med det formål at give en god frøforsyning til fremtidens skove. Kom og hør om provenienser, krydsninger, podninger, plustræer og andre spændende ting.

Skovkredsmøde

Efter ekskursionen holdes der skovkredsmøde i Sjællandske Skovkreds på Højlystvej 30, Tuse Næs, 4300 Holbæk.

Dagsordenen for skovkredsmødet

  • Dansk Skovforening orienterer.
  • Kommende klimaplan.
  • Valg af kredsformand (Bo Jung modtager genvalg).
  • Forslag til kommende arrangementer.
  • Eventuelt.

Der serveres øl og vand til skovkredsmødet.

Tilmelding

Tilmelding til Ingelise Andersen ia@skovforeningen.dk senest 1. oktober 2018.