Ekskursion og skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds 21. marts 2019

Dansk Skovforening inviterer til ekskursion og efterfølgende skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds torsdag den 21. marts 2019 klokken 13.00 – 16.00.
Alle er velkomne.

Tilmelding til Ingelise Andersen: ia@skovforeningen.dk senest 18. marts 2019.

Ekskursionen

Mødested: Nebelvej 40, 6623 Vorbasse. Ved Nebelvej 40 vil være afmærkning til ekskursionsstart.

Tid: kl. 13.00.

Vært: Mogens Lunde.

Tema for ekskursionen: Kronvildtet – hvad kan man selv gøre ?

 • Afværgning af skrælning – forsøg.
 • Vildtagre – nytter de?
 • Træartsvalg – er der nogen træarter der foretrækkes?
 • Fodring.
 • Jagtlejekontrakt.

Efter ekskursionen holdes skovkredsmøde.

Skovkredsmøde

Sted: Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse.
Tid: ca. kl. 14:30.

Dagsorden

 1. Præsentation af ny sektoranalyse: Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien.
 2. Aktuel skovpolitik – Skov og klima.
  • Træproduktion, træbyggeri og skovrejsning.
  • Skovenes muligheder i den kommende valgkamp.
 3. Præsentation af statistikken Private Skoves Økonomi 2017.
 4. Repræsentation i råd og nævn.
 5. Eventuelt.

Kaffe og kage kan købes til en pris af 50 kr. pr. person.