Ekstra midler til privat skovrejsning og urørt skov i 2020

Der er fundet ekstra midler til både skovrejsning og urørt skov i 2020. Alle ansøgninger, der opfylder kravene kan forvente at modtage tilsagn.

Skovejere og landmænd der har søgt om betaling til udlæg af urørt skov og skovrejsning og opfylder kriterierne kan godt begynde at glæde sig. For selvom begge puljer har været overansøgt, er der nu fundet ekstra midler, så der kan gives tilsagn mere urørt skov og til alle kvalificerede skovrejsningsprojekter.

Penge til 2.300 ha ny skovrejsning

Landbrugsstyrelsen har modtaget 479 ansøgninger svarende til knap 79 mio. kr. til privat skovrejsning i 2020. Det er en overansøgning på 9 mio. kr.

Fødevareminister Rasmus Prehn har besluttet at lægge ekstra penge i puljen, så alle ansøgere, der opfylder kriterierne kan forvente at modtage tilsagn. Samlet set vil det kunne bidrage med op til 2.300 hektar ny skov i Danmark. Sidste år søgte kun 279 lodsejere om tilskud fra puljen.

De nye skove er blandt andet med til at forbedre vandmiljøet, fordi de reducerer udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Hvis alle ansøgninger fører til nye skove, kan de potentielt reducere udledningen af kvælstof med over 29 tons.

Rasmus Prehn roser alle, som har ansøgt om at anlægge skov. De viser et kæmpe samfundsansvar. Den store interesse beviser, at lodsejere gerne vil gå forrest og være med til at forbedre miljøet og klimaet. Han glæder sig meget til at besøge nogle af de fantastiske skove, som forhåbentlig snart vokser frem i hele landet.

Det er glædeligt, at skovrejsningen bliver prioriteret med ekstra midler. Landbrugsstyrelsen har haft udfordringer med at følge med i tilsagnsgivning og udbetaling af tilskud. En sag vi i Dansk Skovforening fortsat følge op på, så vi sikre at den del forbedres og tidsfrister overholdes.

Urørt Skov og sammenhængende natur

Miljøstyrelsen har også været ude at finde yderligere midler til urørt skov ordningen. Nogle skovejere der i første omgang havde fået afslag, skulle nu alligevel få tilsagn. I alt er der indgået aftaler med skovejere om yderligt 36 nye urørte skov på samlet 238 ha.

Der er også sat flere penge af til ordningen som skal skabe mere sammenhængende natur. Her har landmænd søgt om at lægge arealer ud til overdrev og enge der ikke længe må pløjes, gødskes eller sprøjtes. Der er samlet givet tilsagn til 419 ha på den ordning.

Mulighed for at søge betaling til både urørt skov og skovrejsning i 2021

Nåede du ikke at søge til urørt skov eller skovrejsning i 2020, så får du muligheden igen i 2021. Både ordningen for urørt skov og skovrejsning vil nemlig fortsætte i 202.

Urørt skov ordningen forventes åbnet i foråret 2021, mens skovrejsningsordningen forventes åbnet sommeren 2021.