Ekstra penge til skovrejsning og urørt skov i 2019

Miljø- og Fødevareministeriet har i dag meddelt, at et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om kvælstofindsatsen i 2020. Den indeholder en række initiativer til at reducere kvælstofudledningerne og indeholdt i aftalen er at der suppleres med flere midler til skovrejsning og urørt skov allerede i 2019.

Penge til hovedparten af ansøgerne til privat skovrejsning

Der afsættes yderligere 15,2 mio kr. til privat skovrejsning, hvorved puljen kommer op på 50,2 mio. kr. Ministeriet har tidligere oplyst, at der er søgt for ca. 50 mio. kr. i 2019, hvilket tyder på, at alle kvalificerede ansøgninger kan tilgodeses i ansøgningsrunden 2019.

Puljen til urørt skov øges med 13,5 mio. kr.

Der var afsat 22 mio. kr. til årets ansøgningsrunde for urørt skov. Med dagens aftale øges puljen til 35,5 mio. kr.