En aktiv bæredygtig skovdrift giver størst klimaeffekt

Den største og længstvarende klimanytte af skoven fås ved aktiv bæredygtig drift af skoven. Det var det klare budskab som de nordiske ministre med ansvar for skov modtog i forbindelse med Nordisk ministerrådsmøde i Ålesund.

I EU diskuteres i øjeblikket et forslag til hvordan CO2-udslip og CO2-optag i skov skal inkluderes i arbejdet med at nå klimamålene i Paris-aftalen.

Forslaget vil i praksis begrænse hugsten, fordi udledningsberegningerne baseres på en historisk hugstreference. I praksis vil det forsimplet betyde at hugst der overstiger hugsten i referenceperioden vil tælle negativt i klimaregnskabet.

Det er problematisk og vil betyde at skovenes klimapotentiale ikke udnyttes fuldt ud. De europæiske skove opsparer hvert år mere CO2 end de udleder. Med EU’s forslag låses de enkelte medlemslandes hugst.

Hvis ikke det bliver muligt at udnytte den bæredygtige andel af skovens biomasse, bliver det vanskeligt at udskifte fossil energi og fossilbaserede materialer med træ. Det er ikke hensigtsmæssigt i en tid hvor der er behov for at udfase fossilbaseret energi og produkter. Og det er heller ikke rimeligt.

Nogle medlemslande har i referenceperioden 1990-1999 udnytte meget lidt af skovens tilvækst, mens andre medlemslande har udnyttet mere. Som forslaget står nu komme deres fremtidige muligheder for at udnytte skoven til at bero på hvad hugsten tilfældigvis var i referenceperioden.

Skovlande går imod kommissionens forslag

De store skovlande har derfor regeret skarpt på EU’s forslag til beregningsregler, herunder Norge, Sverige og Finland. Beregningsforslaget var også tema på Nordisk ministerråds sommermøde i Ålesund, der blev afholdt i slutningen af juni.

Skovforeningen deltog sammen med skovejerorganisationer fra Norge, Sverige og Finland og budskabet fra skovkonferencen i forbindelse med ministerrådsmødet var klart: Den største og længstvarende klimanytte af skoven fås ved en aktiv bæredygtig drift af skoven.

Den danske Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen deltog desværre ikke i Nordisk ministerrådsmøde. Fra Skovforeningen vil vi derfor opfordre ministeren til at have fokus på det klare budskab når forslaget fra kommissionen senere skal besluttes endeligt.