En løvtræsstøtteordning der ikke motiverer til at plante løvtræ

Skovtilskudsordningen "Tilskud til foryngelse af nåletræsarealet" virker ikke. Demotiverende pantetals restriktioner skal fjernes. Skovforeningen har givet bolden op.

Skovstøtteordninger og Landdistriktsprogrammet

Skoves tilskudsordninger kom i 2007 med i det danske landdistriktsprogram. Programmet er medfinansieres af EU og hviler på EU´s landdistriktsforordning.
Optagelsen af skovordningerne i landdistriktsprogrammet er en god ide – Danmark får mere ud af EU medlemskabet og det styrker skovordningerne økonomisk.

EU´s forordning sætter rammerne

EU’s landdistriktsforordning sætter rammerne for de foranstaltninger som medlemslandene kan vælge i mellem ved udarbejdelse af de nationale landdistriktsprogrammer.
Det er derfor meget vigtigt at vælge den rigtigt EU foranstaltning som udgangspunkt for den støtteordning som man har tænkt sig at etablere eller viderefører.

Den danske løvtræsstøtteordning – et uheldigt valg

Og der er her det er gået galt. Løvtræsstøtteordning er, med gennemførelsen af det danske landdistriktsprogram, funderet på foranstaltning 227 om ”Støtte til ikke–produktive investeringer”.

Det er ikke heldigt, da det betyder at den løvtræskultur man etablerer med tilskud ikke kan resultere i en egentlig løvtræsproduktion! Således har ordningen i sin nuværende form en begrænsning på 3000 planter pr. ha. – et max plantetal, der ikke må suppleres for ejers egen regning og som skal opretholdes i 5 år efter udbetaling af tilskuddet.

Lad os lave ordningen om – og få succes

Det kommer der ikke noget godt ud af og da slet ikke en øgning at løvtræsandelen, som jo egentlig er sigtet med ordningen. Derfor må det laves om.
Skovforeningen har kikket EU forordningens foranstaltninger igennem og fundet et par foranstaltninger:

  • foranstaltning 122,”Forbedring af skovenes økonomiske værdi”
  • foranstaltning 225 om ”Betalinger for miljøvenligt skovbrug”

der begge kunne være afsættet for en fornuftig løvtræsstøtteordning uden begrænsning i plantetallet.

Skovforeningen har nu rette henvendelse til FødevareErhverv og Skov- og Naturstyrelsen for at få de ansvarlige myndigheders vurdering af de to foranstaltningers mulighed for, at der etableres en ny og velfungerende løvtræsstøtteordning.