Energi-, Forsynings- og Klimaministeren ønsker dansk træ

Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne om møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeren som bekræftede at danske skoves træ er særlig velkomment som vedvarende energikilde.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt bekræftede på et møde 22. september med Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne at danske skoves træ er særlig velkomment som vedvarende energikilde. Dansk træ gavner både klimaet og beskæftigelsen på landet.

En fossilfri fremtid er fortsat regeringens mål, og Ministeren er sikker på at træ og anden biomasse vil spille en vigtig rolle i det fremtidige energimix, også på fjernvarmeværkerne. Han vil snart nedsætte en kommission som skal se på energipolitiske mål og virkemidler for 2020-2030.

Opbakningen til træ som energikilde er vigtig for skovene

Danske skove kan fordoble produktionen af træ til energi ved at dyrke særlige energitræer (hjælpetræer) mellem de kommende tømmer- og møbeltræer. Produktionen er bæredygtig, planen er realistisk, og metoden er velkendt.

Metoden kræver ekstra investeringer fra skovejerne , og ejerne står klar hvis de er trygge ved at den danske energiforsyning, både lokalt og nationalt, om 15-20 år vil bruge de ekstra træer som plantes nu.

Derfor er det vigtigt at politikerne sætter troværdige mål for brugen af træ til energi, særligt til produktion af fjernvarme og kraftvarme (kombineret varme- og elproduktion).

Der er også brug for at politikerne aktivt udnytter det produktive skovbrugs muligheder i klimapolitikken og blandt andet stimulerer til øget brug af træ i byggeriet. Både for klimaets og økonomiens skyld. Og målet om plantning af mere skov i Danmark skal fastholdes for at øge Danmarks CO2-optag og produktionen af træ som klimavenligt byggemateriale og energikilde.

Store fordele ved ekstra produktion af træ til energi

 • Selvforsyning: Danmark har fuld kontrol over sine egne træer.
 • Fleksibilitet: Høsten kan tilpasses varierende behov gennem året og mellem årene – og træerne vokser mens de står på lager.
 • Den gode klimaeffekt virker straks træerne sættes i jorden. Mængden af kulstof bundet i skoven øges varigt, samtidig med at hjælpetræerne sparer kul, olie og gas når de bruges til energi.
 • Skov giver rekreative områder (og stigende boligpriser) og samtidig en stor råstofproduktion.
 • Ingen omkostninger for natur og miljø: Merproduktionen sker uden at berøre naturarealer.
 • Øget beskæftigelse. Endda i landområderne hvor behovet er størst.
 • Produktionen af tømmer, brædder og planker reduceres ikke.

Yderligere oplysninger

Baggrund om produktion og forbrug af dansk skovflis:

 • Ebbe Leer
  Konsulent i Træ til Energi
  2045 3919
  el@hededanmark.dk
 • Tanja Blindbæk Olsen
  Afdelingschef i Dansk Skovforening
  2537 1977
  to@skovforeningen.dk

Kontakt til lokale skovfolk og skovejere:

 • Svend J. Christensen
  Sekretariatschef i Skovdyrkerne
  2340 9262
  sjc@skovdyrkerne.dk
 • Steen Vincens Riber
  Divisionsdirektør i HedeDanmark
  2147 0298
  svr@hededanmark.dk