Energikrise: Forbered dig på planlagte afbrud

Om lidt er vi i sæsonens første vintermåned, og en række usikkerhedsfaktorer i energiforsyningen gør, at det koldere vejr samtidig betyder øget risiko for kontrollerede afbrud af strømmen. Dansk Skovforening anbefaler derfor, at du gennemgår dine egne kritiske funktioner og processers afhængighed af energi og forbereder dig på strømafbrydelser.

Det har været et usædvanligt varmt efterår, og derfor har der trods et usikkert energimarked i Danmark og Europa endnu ikke været de store udfordringer med energiforsyningen.

Energistyrelsen har meddelt, at de ikke for nuværende har kendskab til konkrete forsyningsproblemer, men nu står vinteren for døren, og med det koldere vejr og større energibehov kan der hurtigt opstå problemer, fordi energisystemerne er presset af flere faktorer.

 • Den varme og tørre sommer har resulteret i et højt elforbrug, og der mangler vand i floderne i Europa, som normalt bruges til at levere kølevand til kraftværkerne og til transport af brændsel og olie.
 • I Norge og Europa mangler der vand i vandkraftværkerne.
 • Kernekraftværker i flere lande er ude af drift pga. renovering.
 • Det reducerede udbud af gas har resulteret i en stigende efterspørgsel efter alternative energi-former såsom biomasse, kul og olie.
 • Det øgede pres på energisystemerne skaber større usikkerhed om forsyningssikkerheden, hvilket særligt gør sig gældende i takt med, at det bliver koldere og mørkere, og det danske energiforbrug stiger.

Bliver vinteren koldere end gennemsnittet, kommer der lange vindstille perioder, begrænsninger på udlandsforbindelser eller havarier på kraftværker er der risiko for, at energiproduktionen ikke er stor nok til at dække forbruget.

Derfor har distributionsselskaberne varslet, at der kan blive behov for kontrollerede afbrud af strømmen i op til to timer ad gangen i afgrænsede geografiske områder – såkaldte brown-outs.

Der vil blive tale om en hel nedlukning, hvilket betyder, at alle funktioner afhængige af strøm – fx også mobilmaster og vandforsyning – vil være afbrudt.

Kortlæg eventuelle kritiske funktioner og hav en nødplan

Dansk Skovforening har deltaget i et dialogmøde om energisituationen arrangeret af Fødevarestyrelsen, som opfordrer til, at alle producenter gennemgår egne kritiske funktioner og processers afhængighed af energi.

Herudover opfordrer Dansk Skovforening til, at du skaber et overblik over, hvilke konsekvenser det kan få, hvis produktion og processer ikke kan opretholdes som følge af en eventuel strømafbrydelse, og at du desuden sikrer et beredskab, der kan afhjælpe mulige konsekvenser og fortsætte driften.

Umiddelbart vurderes selve skovdriften ikke at være udsat, men du bør alligevel være opmærksom på, at strømnedbrud vil ramme kontor og kommunikationskanaler. Det er derfor en god ide at gennemgå virksomhedens generelle afhængighed af energi.

Du kan finde inspiration til gennemgangen i følgende spørgsmål:

 • Hvilke kritiske funktioner og processer findes der i virksomheden?
 • Hvilke af de kritiske funktioner og processer er afhængig af el og gas?
 • Hvad er konsekvenserne af at blive ramt af et kontrolleret strømafbrud?
  • I to timer?
  • I længere tid ved fx tekniske fejl i elnettet?
 • Hvor længe kan du klare dig uden strømforsyning?
 • Har du en back up-strømforsyning klar? Og hvor længe kan den alternative strømforsyning opretholde de kritiske funktioner og processer?
 • Er der en beredskabsplan klar til at håndtere forsyningsnedbrud

Andre risikofaktorer

På grund af et øget pres på markederne for brændsler som biomasse, kul og gas opfordres producenter og forhandlere af brændsler til at være ekstra opmærksomme på sikring af eventuelle lagre fx ved overvågning eller fysisk sikring, da der allerede nu ses øget tyveri og tyveriforsøg.

Med den fortsat urolige situation i Europa blev det på dialogmødet også pointeret, at der er øget risiko for sabotage, der både kan ramme kritisk infrastruktur, lagre og IT-systemer.

Flere virksomheder har allerede oplevet, at deres systemer er blevet hacket med lange nedbrudsperioder til følge. Derfor opfordres alle at gennemgå sikkerhedsniveauet på deres IT-systemer.