Energikunder kræver papir på bæredygtigheden

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har lanceret en brancheaftale om bæredygtigt træ til energi:

Fra fyringssæsonen 2016/17 skal 40 % af energiproducenternes køb af træ være bæredygtigt. Tre år senere skal andelen være 90 %.

Grundlæggende er Skovforeningen glad for aftalen. Den kan gøre forbrugerne og samfundet trygge ved at bruge træ til energi. Den kan give sikkerhed for reelle klimagevinster. Og den kan tilskynde til mere bæredygtigt skovbrug i lande og områder hvor der er problemer med skovdriften.

Men energibranchens krav om dokumentation for bæredygtighed vil også medføre mere administration og udgifter for danske skovejere. Hvis skoven ikke er PEFC- eller FSC-certificeret, kan dokumentationen fx ske gennem den europæiske energibranches SBP (Sustainable Biomass Partnership)-certificering. Den kommer de fleste energitræproducenter til at se nærmere på.

SBP-certificering

SBP-certificering går ud på at biomasseproducenten (fx en skovejer, en entreprenør, en virksomhed der sælger til flis varmeværket eller varmeværket selv) definerer det forsyningsområde som træet kommer fra og vurderer om der i området er risiko for at skovdriften ikke overholder SBP-standardens krav.

Risikovurderingen sker i første omgang ved skrivebordet og skal godkendes af et certificeringsfirma. Hvis der kan være problemer, skal det undersøges nærmere i skoven. Måske skal producenten tage initiativer der minimerer risikoen for ikke-bæredygtig skovdrift.

Det er godt at SBP-certificering hviler på en risikovurdering. Det må medføre at i lande og områder med lav risiko for bæredygtighedsproblemer, fx i Danmark, bliver arbejdsbyrden med SBP-certificering mindst.

SBP-certificering stiller også andre krav. Fx skal træet kunne spores hele vejen fra skov til afbrænding. Og biomasseproducenten skal give oplysninger så energiproducenten kan lave et CO2-regnskab.

Skovforeningens målsætninger

Hvem kommer til at hænge på regningen for energibranchens krav om dokumentation for træets bæredygtighed?

Det er det afgørende spørgsmål for skovbruget og for mulighederne for fuldt ud at realisere skovenes store potentiale for at forsyne Danmark med meget mere træ til energi.

Skovforeningen arbejder for at SBP-certificering bliver så smidig og pragmatisk som muligt i Danmark uden at det går ud over troværdigheden overfor forbrugerne.

Fx er det oplagt at lade biomasseproducenterne basere deres risikovurdering på nationalt indsamlede og offentliggjorte data fra myndigheder for forskningsinstitutioner.