Energisektorens ønske om regulering af biomasse skyder over målet

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har meddelt, at de ønsker regulering, der stiller krav om at alt træ til energiformål skal være certificeret. Unødvendigt bureaukrati for træ fra danske skove.

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har den 3. september udsendt en pressemeddelelse om, at de ønsker lovgivning med krav om dokumentation for bæredygtigheden af træ, der anvendes til energi.

De skriver blandt andet:

Alt træ, der bruges som biomasse til energi, skal komme fra skov, der ikke bare er bæredygtigt drevet – det skal være certificeret bæredygtigt, så det er et dokumenteret og fuldgyldigt skridt på vejen i den grønne omstilling væk fra kul.

Fra Dansk Skovforening mener vi, at det er et helt unødvendigt skridt at stille krav om dokumentation for alt træ, der anvendes til energi. Der er ingen problemer med dansk flis fra skovene, og der bør være andre løsninger end indførelse af lovkrav, for at energisektoren kan vise, at de sikre bæredygtighed af den del af deres råvare, som der stilles spørgsmålstegn ved.

Biomasse til energi har længe været under pres og det er forståeligt at energisektoren føler et behov for at vise, at træet de anvender er bæredygtigt produceret. Vi mener blot ikke at lovkrav er den rette vej frem. Energibranchen har haft en frivillig brancheaftale, der stiller skrappe krav til biomasen og som først for nyligt er fuldt indfaset. Den aftale bør, sammen med de kommende EU krav for bæredygtig biomasse, være mere end rigeligt. Ny lovgivning med krav om certificering vil blot give øget bureaukrati hos danske skovejere uden at det giver nogen langvarig effekt andre steder.

Certificering er ikke eneste måde at dokumentere bæredygtighed

Hvis Dansk Energi og Dansk Fjernvarmes forslag kommer igennem kan danske skovejere forvente, at de i fremtiden vil møde øgede krav om certificering.

Certificering af skovrift er en almen accepteret måde at dokumentere skovdriftens bæredygtighed. Men certificering skal forblive et frivilligt værktøj  for den enkelte ejer.

Certificering er nemlig ikke egnet som et redskab for politikerne til at skabe langsigtede og stabile forbedringer af skovdriften, idet certificering er baseret på markedsinteresser som er permanent svingende og ofte kortsigtede. Certificering er ikke nødvendigt for at sikre bæredygtig skovdrift. Skovdrift kan sagtens være bæredygtig uden at være certificeret.

Det bør derfor sikres, at der findes et alternativ for de ejere der sjældent leverer træ og hvor en fuld certificering af skovdriften ikke står mål med den indsats det kræver for at blive certificeret. Fx på samme måde som i Miljøministeriets vejledning om indkøb af bæredygtigt træ, hvor det er muligt med alternativ dokumentation af bæredygtigheden.

Alle skovejere bør overveje certificering

Dansk Skovforening rådgiver om skovcertificering, og det er vores generelle anbefaling, at alle danske skovejere overvejer certificering af deres skovdrift. For skovejeren kan det udover at dokumentere skovdriften være et godt middel til at fremme afsætningen af træ og til at optimere skovdriften.

Det skal dog holdes op imod, at certificering kan koste skovejeren tid og penge. Dels til administration, dels til særlige indsatser i skovdriften.

Certificering giver derfor ikke mening for alle ejendomme, og Dansk Skovforening påpeger, at det er vigtigt, at der også er plads til træ med anden passende dokumentation for, at det er bæredygtigt produceret.