Enkeltbetaling til landbrugsarealer i skov

FødevareErhverv sender i øjeblikket høringsbreve ud til ejere, som søger om enkeltbetaling til lysåbne arealer i skov. Læs her hvad du skal gøre.

FødevareErhverv sender i øjeblikket høringsbreve ud til ejere som søger om enkeltbetaling til lysåbne arealer i skov.

Stramning af administration

Baggrunden for brevet er at EU har bedt FødevareErhverv stramme op på administrationen af hvilke arealer der kan betragtes som landbrugsarealer – og dermed er berettiget til enkeltbetaling – og hvilke der ikke kan.

Et af kritikpunkterne fra EU’s revisionsbesøg var blandt andet at græsarealer i skov, fx brandbælter, ikke betragtes som landbrugsarealer.

FødevareErhverv skriver blandt andet i et brev til Skovforeningen:

(…) Udgangspunktet for FødevareErhvervs administration er, at åbne arealer beliggende i skov ikke er støtteberettigede, da de fleste åbne arealer i skov vil have et andet hovedformål end landbrugsdrift uanset at arealerne anvendes landbrugsmæssigt.

(…) Hvis en ansøger af støtte under ordningen Enkeltbetaling har reelle landbrugsarealer beliggende i skov, der indgår som en rentabel del af hans landbrugsbedrift, så kan disse fortsat være støtteberettigede, så længe de overholder FødevareErhvervs krav til landbrugsarealer. Øvrige åbne arealer i skov, der har et andet hovedformål en landbrugsdrift vil derimod ikke kunne betragtes som støtteberettigede.

Hvad skal du gøre?

Hvis du har modtaget et høringsbrev, skal du således godtgøre over for FødevareErhverv at arealet er et reelt landbrugsareal i landbrugsmæssig drift og at det indgår som en rentabel del af din landbrugsdrift – uanset at det ligger i skov.

Du kan for eksempel beskrive:

  • markernes arrondering
  • markernes adgangsveje
  • opfyldelse af krav til landbrugsafgrøder og/eller
  • opfyldelse af krav til græsarter
  • markens historik (landbrugsjord siden xxxx, tjenestejord,…)
  • eventuelle forpagtningsaftaler.

Afgørelse

De indsendte begrundelser vil blive vurderet hvorefter FødevareErhverv træffer afgørelse om hvorvidt arealet opfylder kravene til Enkeltbetalingsordningen.

Spørgsmålet om eventuel tilbagebetaling og straf har FødevareErhverv ikke taget stilling til endnu.