Er der fare for naturbrand i dit område?

Den nye hjemmeside Brandfare.dk viser en landsdækkende prognose for risikoen for naturbrande de kommende døgn.

Sommeren 2018 var utrolig varm og knastør, hvilket betød et stort antal naturbrande og et landsdækkende afbrændingsforbud. Derfor har Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og Kommunernes Landsforening lanceret hjemmesiden Brandfare.dk.

Danmarkskortet på Brandfare.dk’s brandfareindeks viser, hvor man skal være forsigtig med åben ild og hvor stor brandrisikoen er rundt om i landet de kommende døgn.. Brandfareindekset er udviklet af DMI og adskiller sig fra DMI’s tørkeindeks ved blandt andet at bygge på flere parametre som fx vind- og jordbundsforhold.

Brandfare.dk indeholder også en samlet oversigt over, hvor i landet der er udstedt afbrændingsforbud og hjemmesiden giver gode råd til at undgå at starte en brand.