Er skovdrift hobby eller erhvervsmæssig virksomhed?

SKAT har i en konkret sag omgjort deres beslutning om hobbyvirksomhed. Det er glædeligt.

På Dansk Skovforenings generalforsamling kom emnet op igen i år: SKAT’s øgede fokus på, om der er tale om en hobbyvirksomhed eller en erhvervsvirksomhed og de stadig flere konkrete afgørelser om, at der er tale om hobbyvirksomhed.

Vi har derfor gennem længere tid efterlyst velegnede sager, hvor SKAT har nægtet skovejere fradragsret for skovens rimelige driftsudgifter med henvisning til, at de anser skoven som en hobbyvirksomhed. SKAT har imidlertid en alt for kort tidshorisont for accept af underskud, når de afgør disse skovsager.

Vi forsvarer skovejernes ret til at investere i samfundsmæssige ønsker bl.a. i forbindelse med løvtræetablering med skattemæssige fradrag, og vi er løbende i dialog med politikerne for at sikre rimeligheden i disse fradrag og SKAT’s accept af dette.

På generalforsamlingen orienterede foreningens direktør Jan Søndergaard om, at vi nu formentlig havde fundet en velegnet prøvesag.

Vi har imidlertid nu erfaret, at SKAT – efter nye oplysninger fra skovejeren – har omgjort deres oprindelige beslutning og nu afgjort, at der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Det er glædeligt, at den øgede fokus på området, som skatteministeren lovede Skovforeningen efter vi havde rejst problemområdet har båret frugt.

Kontakt Dansk Skovforening hvis din virksomhed bliver karakteriseret som hobbyvirksomhed så vi kan vurdere, om der er baggrund for enten at tage emnet op med skatteministeren og Folketinget igen, eller om det er mest formålstjenligt at klage til Skatteankestyrelsen, der herefter afgør om klagen skal til et ankenævn eller til Landsskatteretten.