ERFA-dag for kommuner den 3. juni 2021

Dansk Skovforening indbyder i samarbejde med Rudersdal Kommune til ERFA-dag for kommuner. Dagens emner er: Biodiversitet i forvaltet skov

Alle landets kommuner har modtaget indbydelse til årets ERFA-møde for medarbejdere, der arbejder med skov- og naturforvaltning i den kommunale verden.

Dagens program er sammensat af ønsker fra de kommunale medlemmer i Dansk Skovforening. Deltagelse i ERFA-dagen er gratis for medlemskommuner, mens der er et kursusgebyr for ikke medlemskommuner.

Programpunkterne for dagen  er skovbilleder og publikums ønsker, krav til skoventreprenører i biodiversitetsskov, bevaring af genetiks variation og hvordan man kan styrke biodiversiteten ved at arbejde med passive og aktive værktøjer i forvaltningen.

Arbejder du med skov i en kommune, og synes du, det kunne være relevant for dig at deltage, er du meget velkommen til at kontakte Marie-Louise Bretner: mlb@skovforeningen.dk for yderligere oplysninger.

Program for dagen, tilmelding og pris

Hent invitation og dagens program som PDF-fil.

Emnet for ERFA-dagen er: ”Biodiversitet i forvaltet skov”.

Vejledende dagsorden og tidsplan

Yderligere emner til dagsordenen er meget velkommen, men meld helst ind inden mødet.

Kl. 09.30 -10.00
Vi mødes på p-pladsen ved Jægerhuset, Dronninggårds Alle 126 A, 2840 Holte. Der er et rundstykke og kaffe.

Kl. 10.00 -10.10
Dansk Skovforening og Rudersdal Kommunen byder velkommen og introducerer dagen.

Kl. 10.10 – 10.30
Strategiplan for kommunens skove er i høring – hvorfor ser den ud som den gør. Baggrund for skovenes udseende, politikkernes ønsker og input fra borgerne. Samtidig en formidling af skovenes indhold og mulige oplevelser.

Kl. 10.35 -12.00
Furesøparkskoven
Bøgesøjlehaller og kulturskov der også skal fungere som bio-skov. Emneord: Overmodent bøg, skovbilleder, borgernes præferencer, skovens rekreative brug.
Udsigtskile fra Næsseslottet til Malmmosen i en landskabshave. Emneord: Forventninger til entreprenøren. Hvad kan de? Og hvad skal de kunne i en skov, hvor biodiversitet vægtes højt?

Halvøen Luknam:
Bevoksning med hvad der formodentligt er oprindelig dansk bøg.
Emneord: Genetisk variation ,klimatilpasning, forskning, samarbejdspartnere?

Kl. 12.00 – 13.00
Kørsel til Eskemose skov. Mødested p-plads ved Jægerhytten, Bakkevej 85, 3460 Birkerød.

Frokost.

Kl. 13.00 – 15.00
Eskemose skoven: 140 år gamle bøgeskov og 70 år gammel ask og egeskov hvor vi har eksperimenteret med genveje til at øge biodiversiteten.

Jacob Heilmann-Clausen fra Københavns Universitet fortæller med udgangspunkt i bogen ”Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov” om hvordan man kan styrke biodiversiteten ved at arbejde med passive og aktive værktøjer i forvaltningen.

Demonstration af basal afbrænding af bøg – veteranisering,

Baggrundsmateriale: Natur360´s rapport Vedboende svampe og dødt ved i Eskemose Skov, 2020.

Kl. 15.00
Vi runder af med kaffe og kage.

Mødested

P-pladsen ved Jægerhuset, Dronninggårds Alle 126 A, 2840 Holte.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 25. maj 2021

Tilmelding, emner til dagen eller andre spørgsmål stiles til Marie-Louise Bretner: mlb@skovforeningen.dk eller telefon 2780 1469.

Pris

Deltagelse er gratis for kommuner, der er medlem af Dansk Skovforening.

Ikke-medlemmer er også meget velkomne, og deltagelse koster 1695 kr. + moms pr. person inklusive forplejning. Vær opmærksom på at der kan være penge at spare og ekstra fordele (fx abonnement på fagtidsskriftet Skoven, adgang til medlemsafdelingen på hjemmesiden og adgang til Dansk Skovforenings øvrige møder) ved at melde sig ind i Dansk Skovforening gennem en associeringsaftale. Aftalen indebærer som udgangspunkt 50 % rabat på kontingentet for et ordinært medlemskab. Kontakt os og hør hvordan regnestykket ser ud for netop din kommune.

Værtskommunen

Rudersdal Kommune ejer 300 ha skovnatur.

Biodiversiteten i skovene og deres rekreative brug har politisk interesse hos byrådsmedlemmerne. Pejlemærkerne for Rudersdal Kommunes skovstrategi er derfor: naturrigdom, kulturhistorie og skoven som et frirum.

Kommunens lystskove og skovnatur er små i forhold til statens større og mere kendte skove som fx Geel skov, Jægersborg Hegn, og Rudeskov. Kommunens skove har en høj andel af gamle træer og naturområder fx ellesumpe, søer og moser, uden produktion for øje gennem flere årtier. Skovene er dermed egnet til arbejdet med biodiversitet og de mere stille oplevelser.