ERFA-gruppe om NATURA 2000 er etableret

Der er nu etableret en ERFA-gruppe i forbindelse med arbejdet med habitatbeskyttelsen.

Der er nu etableret en ERFA-gruppe i forbindelse med arbejdet med habitatbeskyttelsen, fordi gennemførelsen af Nature 2000-beskyttelsen – især på ejendomme med større arealer inden for Natura 2000-områderne – indeholder mange og ofte meget komplekse problemstillinger.

Dansk Skovforening hører gerne, om der er behov for etablering af flere ERFA-grupper, ligesom foreningen kan være behjælpelig med arbejdet i disse.

Henvendelse kan ske til Hans M. Hedegaard, Erhvervspolitisk Afdeling, tlf. 3324 4266.