Erfaringer med Natura 2000 på ejendomsniveau efterspørges

EU er i øjeblikket ved at lave en evaluering af de to naturdirektiver (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne) – et såkaldt fitness check.

Som en del af den evaluering efterspørger Regionsudvalget også direktivernes indvirkning på lokalt og regionalt plan og deres betydning for forvaltning, økonomi og sociale anliggender. Regionsudvalget efterspørger derfor erfaringer fra forvaltere af Natura 2000-områder på ejendomsniveau.

Har du arealer i et Natura 2000-område og lyst til at dele dine erfaringer kan du udfylde dette korte spørgeskema på nettet.

Der er frist for besvarelse fredag 15. maj.

Tak for hjælpen.