Erhvervs- og vækstministeren vil hurtigt se på stormfaldsordning

Skovforeningen har mødt Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen - om stormfaldsordningen, om behovet for at øge produktionen af træ og om mulig dansk overimplementering af EU-lovgivning på skovområdet.

Skovforeningen mødte Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen 25. september. Som tidligere miljøminister kender Troels Lund Poulsen allerede både sektoren og den tilhørende lovgivning.

Løfte om hurtig behandling af anbefalinger om stormfaldsordning

Ministeren lovede at så snart udvalget der evaluerer både stormflods- og stormfaldsordningerne har afleveret sin rapport til ministeren i december 2015, vil konklusionerne om skovbrugets stormfaldsordning blive politisk behandlet. Også hvis rapporten indeholder andre anbefalinger, fx på stormflodsområdet, der tager længere tid at behandle politisk.

Det er et vigtigt politisk tilsagn for Skovforeningen. Stormfaldsloven bør ændres inden de danske skove næste gang rammes af stormfald.

2013-stormene udstillede mange svagheder i stormfaldsloven. Vi har bedt skiftende erhvervs- og vækstminstre om ændringer, og vi har præsenteret det nedsatte udvalg for vores forslag til forbedringer:

  • En klar definition af hvornår stormfaldsordningen aktiveres
  • Åbning af ordningen for alle skove
  • Ensretning af reglerne for forsikring og stormfaldstilskud
  • Administrative forenklinger.

Skovenes bidrag til grøn omstilling

Skovforeningen fremlagde også skovbrugets ønsker til udvikling af produktionen i de danske skove. Vi savner politisk fokus på hvordan Danmark matcher verdens behov for en firedobling af træudbuddet frem mod 2050.

Durban-deklarationen fra denne måneds internationale topmøde om skov konstaterer at kun ved at forøge træproduktionen markant, kan vi redde natur- og regnskove fra at blive ryddet. FAO har udstukket en ny kurs hvor verden gennem skovPRODUKTION vil opnå skovBESKYTTELSE.

Skovforeningen vil også udvikle de danske skove til denne vækstdagsorden. Det drejer sig både om øget værdiproduktion i skovene og i følgeindustrien og om flere danske arbejdspladser. I stedet for at importere 2/3 af vores træforbrug, kan vi producere mere selv. Og resten af verden har brug for al det miljøvenlige råstof som danske skove kan producere bæredygtigt.

Overimplementeres EU-lovgivning i skovbruget?

Ministeren forklarede formålet med regeringens ny EU-implementeringsudvalg og opfordrede Skovforeningen til at gennemgå implementeringen inden for skovbruget.

Skovforeningen er glad for den politiske fokus på konkurrenceevne og regelforenkling. Det er vigtigt for skovbruget at forbedre konkurrenceevnen over for udenlandske producenter.

Vi vil løbende evaluere eksisterende og ny lovgivning og bruge denne nye mulighed for en politisk afprøvning af implementeringer i dansk lovgivning.