Erhvervsministeren i samråd om stormfaldsloven

Samrådet var indkaldt for at afklare hvordan ordene ”landsdel” og ”område” skal fortolkes - i lyset af at Stormrådet i første omgang besluttede ikke at aktivere stormfaldsordningen efter stormfaldet 28. oktober.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) var 17. december 2013 kaldt i samråd af Hans Chr. Schmidt (V) om stormfaldsloven.

Loven siger at stormfaldsordningen kan aktiveres når ”der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst 1 års hugst i de ramte områder.”

Hovedemnet på samrådet var derfor hvordan ”landsdel” og ”område” skal fortolkes – i lyset af at Stormrådet i første omgang besluttede ikke at aktivere stormfaldsordningen efter stormfaldet den 28. oktober i Sønderjylland, på Sydfyn og på Vestsjælland.

Samrådets formål var at få defineret de lovgivningsmæssige rammer for Stormrådets administration, ikke at blande sig i Stormrådets konkrete afgørelser.

Hans Chr. Schmidt mente at der ved stormfaldslovens tilblivelse i 2000 blev forudsat at ”en landsdel” og ”et område” er langt mindre end hvad Stormrådet forudsatte ved vurderingen af stormfaldet 28. oktober 2013. Skovforeningen er enig med Hans Chr. Schmidt.

Stormrådet træder sammen den 16. januar 2014 for igen at vurdere stormfaldet 28. oktober og en mulig aktivering af stormfaldsordningen.

Ministeren ville ikke på samrådet tage konkret stilling til om lovens definitioner er tilstrækkeligt klare og tydelige, idet han først vil se hvordan den verserende sag ender i Stormrådet.