Erstatningsansvar for miljøskader i skov

Et nyt EU-direktiv indfører erstatningsansvar for miljøskader. Udgangspunktet er et objektivt ansvar – altså ansvar uden skyld.

Et nyt EU-direktiv indfører erstatningsansvar for miljøskader. Udgangspunktet er et objektivt ansvar – altså ansvar uden skyld.

Det kan give skovejere problemer – fx hvis lovlig brug af godkendte pesticider bagefter
viser sig miljøskadelig på trods af myndighedernes godkendelse.

Skovforeningen har derfor under hele direktivets tilblivelse arbejdet for at sikre skovejere imod en sådan urimelig risiko ved et objektivt erstatningsansvar.

Det nye direktiv åbner da også for at medlemsstaterne undtager visse miljøskader fra det objektive ansvar og i stedet indfører et culpa-ansvar. Det betyder at der skal være udvist forsømmelighed for at udløse et erstatningsansvar.

Det gælder områderne GMO, anvendelse af slam til jordbrugsarealer, gødningsstoffer og pesticider.

Dansk lov på vej

EU-direktivet skal blive til dansk lov senest 1. maj 2007.

Endnu ved vi ikke hvor omfattende det danske lovforslag vil blive, herunder om ministeren vil udnytte muligheden for at undtage visse miljøskader fra objektivt ansvar.

Skovforeningen går nu ind i arbejdet for at undtagelserne kommer med i dansk lov.

Uanset om Folketinget når at implementere direktivet i dansk lov før 1. maj 2007, vil direktivets bestemmelser gælde fra denne dag – også i Danmark.