Et godt eksportmarked for råtræ medfører bedste årsresultat for DSHwood A/S i flere år

Det er med glæde og stolthed, at koncernen kan præsentere det bedste regnskab i mange år. Resultatet viser en omsætning og indtjening væsentlig over budget. Bruttofortjenesten lander på 34.511 TDKK. Resultat før skat og renter lander på 11.129 TDDK. Det endelige resultat efter skat lander på 6.137 TDDK.

Vi har brugt hele 2018 på en krævende og omfattende turn-around, hvor der er gennemført en række strategiske tiltag med fokus på afdækning af risici og klarlægning af interne arbejdsgange.

Som ventet er dette blevet modtaget på forskellig vis blandt medarbejderne, hvorfor der er foretaget flere større udskiftninger og omstruktureringer i organisationen. Det nuværende team har modtaget ændringerne meget positivt og operationaliseringen i driften er forløbet meget positivt.

Det positive resultat kan derfor primært tilskrives en meget dedikeret medarbejderstab.

Vore faste leverandører i Europa har udvist stor støtte og en række nye er kommet til. Der har også her været fuld opbakning til vores organisatoriske ændringer. Alle har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet, hvilket har resulteret i øget volumen i det forgangne driftsår

Udviklingen i salgsmarkederne har været meget forskellig idet, enkelte markeder har lukket helt ned, mens andre har udviklet sig positivt. Vores største marked Kina startede positivt og sluttede svagere. Vores status som storleverandør samt vores mangeårige og tætte relationer til alle vores kunder, betød at vi fortsat står stærkt på salgsmarkederne.

De mange gode økonomiske og organisatoriske resultater danner ligeledes grundlag for en langt stærkere finansiering med fokus på fortsat udvikling af virksomheden i fremtiden.

Vores forretning er stærkt påvirket af en lang række eksterne faktorer som valutaudsving, politiske konflikter, trends, vejrmæssige forhold, etc. Det er derfor vigtigt hele tiden at både kalkulere og sprede risiko.

På trods af den verdenspolitiske uro vurderer vi fortsat at stå stærkt i 2019.