Et svar fra Holger K. Nielsen på ti spørgsmål om brændeafgiften

Skal brændeafgiften pålægges træ som endnu ikke er blevet til brænde, blev Skatteministeren spurgt om. Svaret er nu kommet.

Spørgsmålene til skatteministeren gik på, hvorvidt brændeafgiften også vil blive pålagt træ som kan blive anvendt til brænde, selvom det endnu ikke er brændestykker. Se listen med spørgsmålene i nyheden Ti nye spørgsmål til Holger K. Nielsen om brændeafgiften.

Svaret

Fra Skatteministeriet kom følgende, mindre informative, svar (svarene til de resterende 9 spørgsmål henviser til det første svar):

Spørgsmål: Er ministeren enig i, at det er produktet brænde til rumopvarmning, der skal pålægges forsyningssikkerhedsafgift?

Svar: Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik den 22. marts 2012 aftale om den danske energipolitik 2012-2020 (Energiaftale 2012). Med aftalen fastlægges konkrete energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020. Det fremgår bl.a. af Energiaftale 2012, at der skal indføres en forsyningssikkerhedsafgift på al rumvarme m.v., dvs. rumvarme m.v. fra såvel fossile brændsler som biomasse.

Da biomasse er et nyt afgiftsgrundlag, skal der udarbejdes en konkret model for opkrævning af afgiften.

Skatteministeriet er i øjeblikket i gang med at undersøge afgiftsgrundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften.

Dette arbejde er endnu ikke nået til et punkt, hvor det er muligt at besvare spørgsmål om afgiftens konkrete udformning, herunder stillingtagen til kredsen af registreringspligtige og den nærmere afgrænsning af træ omfattet af afgiften.

Den endelige afgiftsmodel for forsyningssikkerhedsafgiften vil fremgå af lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften, som forventes fremsat i foråret 2013.”