EU et skridt fra et forbud mod handel med illegalt træ

Efter snart to års forhandlinger ser det ud til at EU nu kun er et skridt fra at indføre et forbud mod handel med illegalt træ. Intensive trepartsforhandlinger har resulteret i en kompromistekst som blev offentliggjort d. 16. juni.

Efter snart to års forhandlinger mellem EU-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen ser det ud til at EU nu kun er et skridt fra at indføre et forbud mod handel med illegalt træ. Intensive trepartsforhandlinger har resulteret i en kompromistekst som blev offentliggjort den 16. juni.

Den nye regulering vil betyde at der vil blive stillet strengere krav til de operatører der markedsfører træ og træprodukter på det europæiske marked for første gang – herunder også danske skovejere. Ud over at skovejerne vil blive juridisk ansvarlige for at overholde forbuddet, vil de også skulle indarbejde et ”påpasselighedssystem” i driften, som skal sikre at træet er lovligt fældet.

Noget af Skovforeningens lobbyarbejde gennem CEPF og NSF har dog båret frugt. Således har man accepteret at der at der indføres et system til identifikation og differentiering af områder i relation til risikoen og at kontrollen målrettes i overensstemmelse hermed.

Hvad et ”påpasselighedssystem” præcis skal indeholde, hvem som kan godkendes til at gennemføre kontrollen og reguleringen samt hvilke straffebestemmelser der skal implementeres, er endnu uklart og vil skulle gennem en national behandling.

Aftalen skal formelt behandles i Parlamentet den 6. juli. Hvis den godkendes, vil den nye forordning træde i kraft til efteråret med en to-års implementeringsperiode.