EU lander aftale om ny afskovningsforordning

Kommissionen, Parlamentet og Rådet er blevet enige om en ny afskovningsforordning. Den stiller bl.a. krav om dokumentation for, at træprodukter er produceret afskovningsfrit og uden skovforarmning, og den store forskel for danske skovejere bliver, at produkter nu skal kunne følges tilbage til produktionsarealet.

Snart bliver det ulovligt at omsætte produkter, hvis de kommer fra områder, der er afskovet, eller hvor skoven er blevet forarmet. Det er EU-kommissionen, EU-Parlamentet og Rådet i denne uge nået til enighed om efter intense forhandlinger. 

Afskovningsforordningen afløser den nuværende tømmerforordning (EUTR), som kun stillede krav om, at træ skulle være lovligt fældet, for at det kunne omsættes på EU-markedet. 

”Forordningen er et stort og vigtigt skridt i kampen mod forarmelse og direkte afskovning rundt omkring i verden. Vi har brug for mere træ til den grønne omstilling i fremtiden, men det skal produceres bæredygtigt. Derfor er det også positivt, at forordningen anerkender, at det ikke alene er ulovlig hugst af træ, men i endnu højere grad derimod behov for landbrugsjord, der driver afskovningen rundt omkring i verden,” siger Anders Frandsen, Direktør i Dansk Skovforening 

Ud over træ vil der også være krav om dokumentation for afskovningsfri produktion for en række andre produkter, når de omsættes inden for EU. Det gælder palmeolie, papir, chokolade, oksekød, kaffe, kakao, gummi og soja.  

Den endelige beslutningstekst er ikke offentliggjort, men af Rådets pressemeddelelse fremgår, at afskovning kommer til at følge FAO’s definition, mens skovforarmelse defineres som ”strukturelle ændringer af skov i form af omdannelse af naturligt genererede skove og oprindelige skove til plantageskove og andre træbevoksede arealer og omdannelse af oprindelig skove til plantede skove”. 

Der udestår nu udarbejdelse af en vejledning fra EU-Kommissionen til, hvornår noget kan betragtes som oprindelige skove. 

Undgå bureaukrati 

Dansk Skovforening har lagt vægt på, at forordningen reelt kommer til at bidrage til beskyttelse og genopretning af verdens skove frem for blot at skabe en masse bureaukrati. Det betyder bl.a., at den påtænkte risikovurdering på landeniveau bør medføre, at lande med lav risiko pålægges færre dokumentations- og registreringskrav end lande, hvor der er høj risiko for afskovning og skovforarmelse.  

Af Rådets pressemeddelelse ser det ud til, at der er blevet lyttet til det, så lavrisikolande slipper med mere simple due diligence-krav. Hvornår et land kan karakteriseres som lavrisikoland, er der dog ikke meldt ud endnu. 

Dansk Skovforening er i dialog med Miljøministeriet om, hvilke krav der kommer til at gælde for danske skovejere. Den store forskel for danske skovejere bliver kravet om, at produkter skal kunne følges tilbage til produktionsarealet. Kravet ser dog ud til at være blødt lidt op, særligt for mindre operatører. 

Hele forordningen skal evalueres efter en 2-årig periode.