EU på vej med skovstrategi som værn mod hovsa-politik

Skovforeningen hilser EUs kommende skovstrategi velkommen. Vi forventer at strategien vil sikre sammenhæng og synergi og tjene som reference når EU laver politik der påvirker skovene og skovbruget.

Skovbruget i Europa er omsider på vej til at få et værn mod hovsa-politik.

Strategien er udviklet af Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Læs Europa-Kommissionens præsentation af skovstrategien: Forest resources in the EU and the EU Forest Strategy.

Nu præsenteres strategien for Ministerrådet og Europa-Parlamentet, og begge organer skal vedtage strategien inden den kan træde i kraft.

Strategien indeholder principper for et bæredygtigt skovbrug og vejledning for forskellige brancher som bruger træ og træfibre som råvare. Formålet er at varetage skovenes mange forskellige værdier og ressourcer på bedste måde uden at skade økosystemerne.

Strategien hilses velkommen af Europas skovejere

Strategien er særlig vigtig i disse år hvor skovene i stigende grad påvirkes af krav og ønsker fra andre politikområder, fx klimapolitik, energipolitik, biodiversitetskonventioner, krav til ressourceeffektivit og til udvikling af en grøn økonomi.

Skovforeningen forventer at denne nye strategi bruges som reference når EU i fremtiden laver politik der påvirker skovbruget og skovene.

Der er dog punkter i strategien som vil kræve fortsat diskussion. Fx ønsket om ambitiøse og dokumenterbare bæredygtighedskriterier i skovforvaltning, tvungen vurdering af biodiversiteten i skovforvaltningsplaner samt betoningen af kaskade-princippet hvor træet først skal anvendes til fx konstruktionstræ, møbeltræ, emballagetræ og papir inden det brændes af til energiproduktion.

Skovforeningen er inviteret til at kommentere på strategien som bidrag til at fastlægge en dansk holdning. Høringsfrist er 22. oktober.