EU underkender dele af ny stormfaldsordning

Mod forventning har EU-kommissionen sat spørgsmålstegn ved den del af stormfaldsordningen der vedrører tilskud til pesticidfri anlæg og skånsom jordbearbejdning. Naturstyrelsen er i dialog med Kommissionen om sagen.

Kommissionens udmelding vil forsinke ansøgningsprocessen under ordningen.

Naturstyrelsen inviterer nu skovbrugets organisationer til et snarligt møde for at drøfte situationen og den videre proces.

Vi holder Skovforeningens medlemmer orienterede.