EU vil forbedre dyrkningsjorden, men ny certificering er ikke vejen frem

Kommissionen foreslår et nyt direktiv, der skal forbedre dyrkningsjordene, som ifølge EU er i dårlig forfatning. En jordcertificering kan derfor være på vej, men det skaber ikke mere værdi for hverken skove eller skovejere, mener Dansk Skovforening og den europæiske skovejerorganisation, CEPF.

Med forslag om et nyt direktiv vil EU-Kommissionen forbedre dyrkningsjorden. Foto: Colourbox

Mellem 60 og 70 procent af dyrkningsjordene i EU er usunde.

Det vurderer Kommissionen, og den har derfor foreslået et nyt jordmonitoreringsdirektiv, der skal overvåge og forbedre de europæiske dyrkningsjorde – herunder også i skovene.

I forslaget opererer EU-Kommissionen blandt andet med muligheden for at lave en ny certificering for dyrkningsjord, der – foruden at gavne jordkvaliteten – skal give merbetaling for skov og landbrugsprodukter.

Men en ny certificering er unødvendig i skovsektoren, da det hverken vil skabe bedre skove eller merværdi for skovejerne. Det mener både Dansk Skovforening og den europæiske skovejerorganisation, CEPF, som i fællesskab har fremført kritikken for EU-Kommissionen.

Eksisterende certificering dækker ind

Kommissionen har i forslaget blandt andet fokus på at minimere jordkomprimering, -erosion og  -bearbejdning samt at undgå bar jord, hvilket i skovbrugskontekst kan oversættes til store renafdrifter.

Hvis man som skovejer lader sig certificere gennem allerede eksisterende organisationer som PEFC eller FSC, forpligter man sig også derved til at passe på dyrkningsjordens kvalitet, hvorved man vil være dækket ind i forhold til Kommissionens foreslåede direktiv for jordkvalitet.

Det er altså slet ikke nødvendigt at indføre en særskilt certificering for jordkvalitet, da det tilbud allerede findes i form af de nuværende ordninger. Dertil vil en ny certificering heller ikke skabe merværdi for skovejeren, men blot skabe flere omkostninger pga. stigende krav til dokumentation.

Jord er et blivende politikområde

EU’s arbejde med at imødegå forringelser af dyrkningsjorden har stået på i knap 20 år.

Det illustrerer, at det er et kompliceret politikområde for medlemsstaterne. Men det viser også, at det er et politikområde, der er kommet for at blive.

Derfor kan vi kun gentage vores anbefaling til alle danske skovejere om at overveje at lade sine skove certificere, fordi man som skovejer på den måde kan dokumentere, at man forvalter skovjorden bæredygtigt.

Kommissionens forslaget til et nyt jordmonitoreringsdirektiv skal i den kommende tid igennem afstemninger både i Rådet og i EU-parlamentet, før det kan endeligt vedtages.