EU vil se på implementeringen af Natura 2000

EU kommissionen har gennemført et fitness check af naturdirektiverne. Konklusionen er at direktiverne ikke bliver åbnet, men der skal arbejdes på en mere effektiv implementering.

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne bliver ikke åbnet, men EU kommissionen vil i stedet fokusere på, at direktiverne bliver implementeret så effektivt som muligt for at nå det fulde potentiale for natur, mennesker og økonomi.

Det er konklusionen fra EU kommissionen efter deres analyse af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne.

Det var den nuværende EU-Kommission anført af Jean Claude Juncker, der tilbage i 2014 satte gang i et større udredningsarbejde med det formål sikre en mere effektiv regulering af medlemslandene. I den anledning blev det også besluttet at analysere habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne, som er helt centrale dele af EU’s naturbeskyttelse.

Forsigtig optimisme

Skovforeningen er som sådan tilfreds med konklusionen. En genåbning af direktiverne kunne meget vel have ført til en stramning af beskyttelsen og ikke den lempelse, som var ønsket af lodsejerne.

En revision af implementeringen vil desuden kunne gøre op med den statiske tilgang, der har været til beskyttelsen. En tilgang som ikke tager hensyn til skovenes dynamik, og som gør reglerne svære at efterleve.

Der har ikke fra starten været klare retningslinier for udpegning af Natura 2000-områder, og den blev fra første fase oplevet som meget tilfældig i Danmark. De private skovejere blev lovet, at udpegningerne aldrig ville få praktisk betydning for skovdriften. Realiteten blev imidlertid flere begrænsninger.

Dette håber vi, at en skarpere implementering vil kunne rette op på.

Der bør også ses på mere fleksibilitet i artsbeskyttelsen. Muligheden for revision af bilagene til direktiverne er allerede til stede, men bliver ikke udnyttet. En mere pragmatisk tilgang til artsbeskyttelsen, som tager højde for de konkrete forhold i medlemslandene, er ønskelig.

Vi mener derfor, at de største knaster vil kunne løses gennem en bedre og mere ensartet implementering og ser frem til den proces, som kommissionen nu vil sætte i gang. Der skal laves en handlingsplan, og her lover kommissionen at inddrage relevante aktører. Et arbejde, som Skovforeningen gerne deltager i.