Europa går i forhandlinger om bindende skovaftale

Europas lande blev i fredags enige om at indlede forhandlinger om en juridisk bindende aftale der skal sikre en bæredygtig udvikling for Europas skove.

De europæiske lande blev i fredags den 17. juni enige om at indlede forhandlinger om en juridisk bindende aftale der skal sikre en bæredygtig udvikling for Europas skove. Samtidig opstiller man en række mål for beskyttelse og bæredygtig drift af skovene.

Det blev resultatet af de europæiske skovministres konference i Oslo. Der deltog 46 europæiske lande, herunder Rusland der er verdens største skovland. Konferencen var et led i en 18 år gammel proces kaldet “Forest Europe” (tidligere hed den “Ministerkonference til beskyttelse af Europas skove”, MCPFE).

Læs den officielle pressemeddelelse “Ministers launch negotiations for a Legally Binding Agreement on Forests in Europe“.

Danmark vil få en fremtrædende position i de videre forhandlinger om en bindende skovaftale når Danmark overtager EU-formandskabet i 2012. Forhandlingerne vil blive ledet af Jan Heino (Finland) og skal afsluttes i juni 2013.

Skovforeningens hilser aftalen velkommen

Vi ønsker en aftale om sammenhængende skovpolitik som giver retningslinier for andre politikområder der påvirker skovene. Det vil styrke skovsektoren i hele Europa.

Vi finder det afgørende at en aftale udformes på grundlag af:

  • respekt for ejendomsretten til skovene
  • anerkendelse af bæredygtigt skovbrug
  • et stærkt internationalt samarbejde på områder hvor de enkelte lande ikke har mandat.