Evaluering af stormfaldsordningen

Naturstyrelsen har bedt Orbicon og Epinion evaluere stormfaldsordningen efter stormfaldene i 1999 og 2005 - med stikprøvevise interview og besigtigelser. Det er ikke en kontrol af ejeren, og der indberettes intet i forhold til de ydede tilskud.

Stormrådet har bedt Naturstyrelsen evaluere stormfaldsordningens tilskudsdel for at sikre at ordningen virker efter hensigten, det vil sige får skabt mere robust og varieret skov efter stormfald. Evalueringen skal danne baggrund for eventuelle ændringer i ordningen ved kommende stormfald.

Naturstyrelsen har derfor bedt Orbicon og Epinion om at evaluere stormfaldsordningen efter stormfaldene i 1999 og 2005.

Evalueringen foregår ved at et antal skovejendomme stikprøvevist er udvalgt til et telefoninterview der foretages af Epinion. Interviewet tager ca. 10-15 minutter.

Ca. 10% af de genplantede eller selvforyngede arealer skal også besigtiges fysisk af Orbicon i december 2011/januar 2012. Besigtigelsen tager ca. 1 time pr. stormfaldsareal.

Den enkelte skovejer vil blive adviseret 1-2 dage før den ønskede besigtigelse for at imødegå eventuelle konflikter med fx jagt eller lignende.

En række skovejendomme er allerede blevet kontaktet med anmodning om at deltage i evalueringen, og flere vil blive kontaktet i den kommende tid.

Det skal understreges at der ikke er tale om en kontrol, og der vil ikke blive foretaget en indberetning i forhold til de ydede tilskud. Resultaterne af besigtigelserne bliver behandlet anonymt og indgår ikke i den årlige indrapportering til EU.