Få 2000 kr. for din gamle brændeovn

Miljøstyrelsen har lanceret en kampagne, som skal pensionere nogle af de gamle brændeovne fra før 1995. De tilbyder 2000 kr. i skrotpræmie.

Skrotningsordningen gælder både lejere, ejere og ligeledes i sommerhuse. Så går du med overvejelsen om at skifte til en mere energieffektiv og mindre forurenende brændeovn eller helt droppe brændeovn, kan det være nu, du skal slå til.

Ældre brændeovne kan udlede op til 5 gange så mange partikler som nye brændeovne, og yder dermed et noget større bidrag til luftforureningen end nye brændeovne. Miljøstyrelsen har derfor igangsat en kampagne, hvor målet er at få skrottet op til 20. 000 brændeovne fra før 1995 og erstattet dem af nye brændeovne med bedre forbrænding. Midlerne udbetales efter først til mølle princippet.

Ordningen er en opfølgning på regeringens klima og luftudspil fra efteråret 2018, som udover en skrotningsordning for brændeovne indeholdt et forslag om at indføre et krav om udskiftning eller skrotning af gamle brændeovne far før år 2000 ved ejerskifte. Så det kan være en god ide at slå til nu og få betalt udskiftningen eller skrotningen.

Procedure

Hvis du ønsker skrotpræmien skal du kontakte din skorstensfejer. Han skal godkende at brændeovnen er fra 1994 eller før, samt at den var installeret den 1. december 2018. Du skal søge om skrotpræmien via en formular på Miljøstyrelsens ansøgningsportal.

Du kan læse mere detaljeret om proceduren på brændefyringsportalen.

Nyttig viden om brænde

Det er hyggeligt, når ilden knitrer i brændeovnen. Men hvordan er det nu med brændværdien af de forskellige typer træ? og hvordan fyrer du mest miljørigtigt op i din brændeovn? Svar på disse og andre relevante spørgsmål om brænde finder du i Dansk Skovforenings store brændeguide.

Pensioner din gamle brændeovn og få 2000 kr. i skrotpræmie.