Få betaling for beskyttelse af biodiversitet i din skov

Vi er nu klar til at teste en nye betalingsmodel for biodiversitet i skov, hvor du som ejer kan byde ind med et konkret tiltag og den pris du ønsker for at gøre det. Skoven skal ligge i enten Vejle, Hedensted, Horsens, Silkeborg, Ikast-Brande eller Skanderborg kommune

Ejer du skov beliggende i enten Vejle, Hedensted, Horsens, Silkeborg, Ikast-Brande eller Skanderborg kommune og har du lyst til at gøre en ekstra indsats for biodiversiteten i skoven, så har du nu mulighed for at få betaling for din indsats.

Det har du ved at deltage i vores test af en ny betalingsmodel for biodiversitetsydelser, baseret på det vi kalder en omvendt auktion.

Hvad er en omvendt auktion?

Biodiversitet i skov kan beskyttes på mange måder, og som skovejer kender du oftest bedst mulighederne i din egen skov. Med denne model kan du som skovejer foreslå et beskyttelsestiltag og afgive et bud på prisen for at foretage tiltaget.

De deltagende skovejere konkurrerer med hinanden på to parametre: Den forlangte pris for at gennemføre tiltaget og tiltagets kvalitet, der i denne omvendte auktion er den potentielle biodiversitetseffekt.

Det kaldes en ’omvendt’ auktion, fordi (til)buddet kommer fra skovejeren og de forslag der giver mest biologisk værdi for pengene, udvælges til støtte.

Send os dit bud inden 15. maj

Betalingsmodellen er udviklet i et samarbejde med Københavns Universitet som en del af EU-projektet ’SINCERE’. Det er også projektet der finansierer eksperiment indenfor for projektbudgettet. Derfor har vi været nødt til at lave en afgrænsning af projektområdet til de nævnte kommuner.

Du kan læse mere og afgive dit bud gennem budformularen på vores hjemmeside. Der er åbnet for indkommende auktionsbud frem til fredag den 15. maj.

 

Biodiversitetsudfordringen kræver nytænkning

Erfaringer viser at landets skovejere flittigt søger de eksisterende statslige skovstøtteordninger til biodiversitet. Der er dog behov for at udbrede engagementet blandt skovejere yderligere, så flere skove ”kommer på markedet” og tilbyder deres biodiversitet som en ydelse til det offentlige. Kun derved opnås der omkostningseffektivitet i bevillingerne og at flere af landets naturperler kommer med.

Dansk Skovforening har igennem mange år peget på behovet for at tænke nyt i forhold til betaling for økosystemtjenester fra skove. Vi har foreslået netop den betalingsmodel, vi nu tester i praksis og vi håber, at Miljøministeren og EU-kommissionen vil tage vores erfaringer med, så det kan blive en del af kommende betalingsmodeller for økosystemtjenester fra skoven.

Ved at teste vores anbefalinger og konceptidé igennem platformen håber vi at få konkrete erfaringer at bygge vores anbefalinger videre på. Samtidig håber vi at vise, at modeller baseret på frivillighed i både metode og engagement skaber involvering fra de private skovejere omkring bevarelse og fremme af biodiversitet i skove.

Alle auktionsbud tæller i det store billede og har en chance

Vi opfordrer alle med interesse for skovdrift og biodiversitet til at udbrede kendskab til auktionen og vores platform i relevante netværk. Samtidig håber vi, at rigtig mange skovejere (store som små) i de udvalgte test-kommunerne, vil støtte op om projektet og tage sig tid til at beskrive og afgive deres personlige auktionsbud.

Der er frit slag til at foreslå alle typer tiltag/auktionsbud, der kan beskytte og fremme biodiversiteten i skovene. Selv helt små bud har en chance og vores interesse. På platformens hjemmeside er der en udførlig vejledning og beskrivelse der beskriver processen og inspiration at hente til hvad der kan findes og byde ind med fra en skov.