Få vurderet din offentlige vurdering

De offentlige vurderinger for 2008 har stigninger på op mod 60%. Skovforeningen kan hjælpe dig med at vurdere om din offetlige vurdering er korrekt.

De fleste skovejere har nu modtaget den offentlige vurdering for 2008 og som varslet med en betydelig stigning i forhold til 2006. Stigninger på op til 60% for både ejendoms-og grundværdierne.

Da de enkelte ejendomme ikke er blevet vurderet individuelt kan den automatiske opskrivning med 60 % medføre betydelige afvigelser fra handelsværdien på konkrete ejendomme.

Skovforeningen kan tilbyde at vurdere om din nye offentlige vurdering er korrekt, samt hjælpe dig med en eventuel klage. Klagefristen er 1. juli, så der er stadig tid.

For medlemmer er kort telefonisk rådgivning gratis, mens en nærmere analyse faktureres med 780 kr/time. For ikke-medlemmer faktureres 1.460 kr/time, også for telefonisk rådgivning.