Fald i den offentlige vurdering pr. 1/10 2010

SKAT har nu offentliggjort resultatet af den offentlige vurdering pr. 1/10 2010.

SKAT har nu offentliggjort resultatet af den offentlige vurdering pr. 1/10 2010.

For landet som helhed er de selvstændigt vurderede skove faldet med 8% i ejendomsværdi, mens grundværdien er faldet med 10%.

Faldet i grundværdi betyder imidlertid ikke, at ejendomsskatten i 2012 falder med de 10%, da det eksisterende loft over de maksimale stigninger i grundlaget for ejendomsskattens beregning gennem årene har efterladt et betydeligt rum for fortsatte stigninger.

Der er geografiske forskelle over landet. Således er ændringerne i vurderingerne pr. ejendom for henholdsvis ejendomsværdi/grundværdi følgende:

• Ålborg
-8%/-11%
• Århus
-10%/-12%
• Herning
-9%/-10%
• Haderslev
-7%/-9%
• Odense
-10%/-10%
• Korsør
-10%/-9%
• København
-6%/-57%
• Ballerup
+19%/+3%

Hovedtallene for hele landet kan ses på SKAT’s hjemmeside: www.vurdering.skat.dk